26 تير 1397 14:50:12
با حضور وزیر دادگستری برگزار شد:
جلسه تکریم و معارفه اعضای هیات داوری
جلسه تکریم اعضای پیشین و معارفه اعضای جدید هیات داوری با حضور وزیر دادگستری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، سید علیرضا آوائی وزیر دادگستری، در جلسه تکریم اعضای پیشین و معارفه اعضای جدید هیات واگذاری ضمن تقدیر از عملکرد اعضای این هیات اظهار داشت: با توجه به سوابق درخشان اجرایی و علمی اعضای جدید این هیات، امیدواریم در آینده شاهد توفیقات بیشتر آن در امور واگذاری در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی باشیم.
وزیر دادگستری درباره نحوه اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی در کشور گفت: در مورد واگذاری شرکتهای دولتی، باید ضمن پیش بینی های لازم و آماده کردن زیر ساختها، اقدام به واگذاری کنیم که به ناکامی ختم نشود.
وی همچنین افزود: در دنیای امروز کسانی که صاحب سرمایه و ثروت بوده و در عرصه کارآفرینی فعال هستند دارای حرمت اجتماعی بوده و امتیازات زیادی برای آنها در نظر گرفته می شود، در جامعه ما نیز باید نگاه مثبت و مطلوبی به اینگونه افراد وجود داشته باشد و در یک فضای سالم موجب می شود رغبت بیشتری به سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار و تولید در کشور وجود داشته باشد.
لازم به توضیح است که وظیفه اصلی هیات داوری موضوع ماده 21 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از واگذاری ها و خصوصی سازی است و می تواند نقش موثری در تحقق سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی داشته باشد و در روند خصوصی سازی تسهیل و تسریع ایجاد کند.


Powered by Tetis PORTAL