11 بهمن 1395 12:38:20
مدیر کل دفتر پیگیری امور قضایی وزارت دادگستری خبر داد:
صدور بخشنامه رئیس قوه قضاییه خطاب به واحدهای قضایی سراسر کشور

مدیر کل دفتر پیگیری امور قضایی وزارت دادگستری گفت: طبق بخشنامه رئیس محترم قوه قضاییه، از این پس وزارت دادگستری در جلسات دادرسی دعاوی مربوط به پرداخت دیه از بیت المال، حضور می یابد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، علی اصغر امینی، مدیر کل دفتر پیگیری امور قضایی، دیه و جبران خسارت بیت المال گفت: متعاقب تصویب تبصره ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۴ متاسفانه محاکم دادگستری بدون توجه به تبصره ماده مذکور که می‌بایست در دعاوی مربوط به خسارت (موضوع ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری) و ماده ۳۰ (قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب هفدهم مهر ماه سال ۱۳۹0) و در سایر مواردی که دیه از بیت المال مطالبه می شود، وزارت دادگستری را طرف دعوی قرار داده و نماینده وزارت دادگستری را برای دفاع از حقوق بیت المال در جلسه رسیدگی دعوت نمایند، از این امر آمر قانونی سرباز زده و وزارت دادگستری را بدون حضور در جلسه دادرسی به نمایندگی از بیت المال به پرداخت دیه و خسارت محکوم می‌نمودند.
امینی در این باره تصریح کرد: مراتب این عدم توجه به وزیر محترم دادگستری گزارش و ایشان در شرحی از ریاست محترم قوه قضاییه درخواست کرد تا طی بخشنامه ای از روسای محاکم و دادگستری ها تقاضا شود که نسبت به اجرای قانون اهتمام بیشتری داشته باشند؛ که در این راستا ریاست محترم قوه قضاییه، بخشنامه اخیر را صادر و برای اجرا به کلیه دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ نمودند.

متن بخشنامه رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است:

بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور
در اجرای تبصره الحاقی به ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی و با توجه به تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده ۲۶۰ قانون فوق و ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۲، و سایر مواردی که دیه از بیت المال یا دولت مطالبه می‌شود، مراجع قضایی موظفند از وزارت دادگستری برای جلسه رسیدگی دعوت و رای صادره را به وزارت فوق ابلاغ نمایند.


Powered by Tetis PORTAL