18 آذر 1395 13:46:40
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در جمع قضات استان گلستان:
رعایت حقوق شهروندی اعتماد مردم به نظام و دستگاه قضایی را افزایش می دهد
معاون وزیر دادگستری گفت: رعایت حقوق شهروندی اعتماد مردم به نظام و دستگاه قضایی را افزایش می دهد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری که در جمع قضات و مسئولان دادگستری استان گلستان سخن می گفت، با استناد به قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان میثاق ملی که پیوند دهنده ملت و دولت و اقشار مختلف اجتماعی است و اسناد بالادستی نظام و قوانین و مقررات که حمایت از حقوق بشر و حقوق شهروندی را مورد توجه قرار داده است تأکید کرد: اهمیت موضوع تا بدانجاست که یک فصل از قانون اساسی به حمایت از حقوق ملت پرداخته و در جای جای اسناد بالادستی و قوانین و مقررات حاکم مصادیق حقوق بشر و حقوق شهروندی مورد توجه قرار گرفته است.
این اسناد حقوق بشری الزاماتی ایجاد می کند که به نظر می رسد همه آنها تکلیفند؛ تکلیف دولت و کارگزاران و قضات به اجرا و تحقق حقوق بشر و رعایت حقوق شهروندی. یکی از مصادیق این مباحث که امروز موضوع مورد بحث ماست حقوق بیماران و چگونگی حمایت از آن است. به عبارتی حقوق بیماران یکی از جلوه های پر رنگ حقوق شهروندی است زیرا اعتبار هر علم به موضوع آن است و از آن جهت که موضوع علم پزشکی انسان است و حمایت از حقوق شهروندی وظیفه و تکلیف است باید همیشه و همواره آن را به دیده احترام نگریست همچنانکه اعتبار علم حقوق و قضا به اعتبار موضوع آن و انسان است و باید برای حمایت از حقوق ابنای بشر کرامت انسانی آنها را پاسداشت و به دیده احترام نگریست. بنابراین یکی از عرصه های بسیار مهمی که توجه به حقوق بشر باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. در مقام دادرسی است و کوچکترین لغزشی در این زمینه موجبات مسئولیت اخلاقی یا حقوقی قضات را به همراه دارد. با توجه به این جایگاه رفیع است که تأکید می شود همیشه و همواره باید موازین حقوق شهروندی وجهه همت قضات قرار گیرد. رعایت حقوق شهروندی اعتماد مردم به نظام و دستگاه قضایی را افزایش می دهد.
شایان ذکر است محمود عباسی در یک برنامه آموزشی هفت ساعته که در روز پنجشنبه مورخ 18/9/95 در سالن همایش های دادگستری استان گلستان برای قضات برگزار شد به تبیین ابعاد مختلف حقوق پزشکی و حقوق بیماران در پرتو قانون جدید مجازات اسلامی پرداخت.


Powered by Tetis PORTAL