23 بهمن 1395 13:35:6
اطلاعیه وزارت دادگستری
زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی با گرایش حقوق بشر و حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
اطلاعیه 23 بهمن ماه ۹۵: زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت دادگستری بر اساس رشته تحصیلی(حقوق با گرایش های حقوق حقوق بشر و حقوق کیفری اطفال و نوجوانان)

زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت دادگستری در رشته تحصیلی حقوق با گرایش های حقوق حقوق بشر و حقوق کیفری اطفال و نوجوانان به شرح ذیل اعلام می گردد.

نکات لازم:
1- مدارک ذیل در مصاحبه استخدامی دارای امتیاز می باشد در صورت دارا بودن مدارک، ارائه اصل و تصویر آن در زمان مصاحبه الزامی است :
 مقالات منتشر شده شامل ISI ، ISC ، علمی و پژوهشی ، علمی و ترویجی، کنفرانسی
 کتاب های منتشر شده
 گواهینامه ثبت اختراع
 طرح پژوهشی
 هر گواهینامه مهارتی مرتبط با خوشه شغلی
 مدرک زبان انگلیسی معتبر شامل TOEFL IBT، TOEFL PBT، IELTS ، TOLIMOوMCHE(MSRT)
2- با توجه به زمانبر بودن مراحل مصاحبه پذیرفته شدگان گرامی، برنامه ریزی لازم را برای حضور تمام وقت در روز مصاحبه داشته باشند.
3- عدم مراجعه داوطلبان در زمان تعیین شده به منزله انصراف تلقی خواهد شد.
4- زمان مصاحبه سایر رشته ها متعاقباً اعلام خواهد شد.

 


Powered by Tetis PORTAL