8 اسفند 1395 15:16:17
توضیح روابط عمومی وزارت دادگستری درباره یک نامه
روابط عمومی وزارت دادگستری درباره مطلبی که به تازگی درباره ارتباط وزارت دادگستری و مدیران آن با روزنامه قانون منتشر شده توضیح داد.

به تازگی مطالبی از سوی برخی محافل و افراد در خصوص ارتباط مدیران ارشد وزارت دادگستری با روزنامه قانون در رسانه ها و شبکه های اجتماعی، منتشر گردیده که ضمن تکذیب این خبر به آگاهی می رساند، وزارت دادگستری ارتباط خاصی با روزنامه قانون نداشته و با این روزنامه چون دیگر رسانه ها، ارتباط متعارفی دارد.
بدیهی است همه افراد در برخورد با مطالب منتشر شده در این روزنامه یا دیگر روزنامه ها می توانند از حقوق قانونی خود، کمال استفاده را بنمایند.


Powered by Tetis PORTAL