21 بهمن 1393 10:41:9
معاون وزير دادگستري خبر داد:
انتقال محكومين از تايلند به كشورمان
معاون وزير دادگستري و رييس كارگروه انتقال محكومين، از انتقال 5 تن از اتباع ايراني از كشور تايلند به كشورمان خبر داد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت دادگستري، سيد علي رييس الساداتي معاون وزير دادگستري و رييس كارگروه انتقال محكومين، در گفتگو با پايگاه اطلاع رساني وزارت دادگستري گفت: از مهمترين اهداف كارگروه انتقال محكومين حفظ كيان خانواده با تاكيد بر رافت اسلامي مي باشد كه بر اين اساس و در ادامه روند انتقال محكومين ايراني از ساير كشورها، تعداد 5 نفر از محكومين ايراني كه به مجازات حبس در كشور تايلند محكوم شده بودند، به كشور انتقال مي يابند.

وي همچنين در اين خصوص توضيح داد: انتقال اين افراد كه براي گذراندن ادامه دوران محكوميت به كشور بازگردانده مي شوند، در تاريخ بيست و سوم ماه جاري و از طريق مرز هوايي فرودگاه امام خميني(ره) انجام و زندانيان تحويل مقامات قضايي كشور مي شوند.


Powered by Tetis PORTAL