28 فروردين 1394 16:56:0
وزیر دادگستری در برنامه گفتگوی ویژه خبری مطرح کرد:
تکلیف هزینه های انتخاباتی باید مشخص گردد
وزیر دادگستری گفت: تکلیف هزینه های انتخاباتی باید مشخص شود و متاسفانه در خصوص نظارت و برخورد در مورد هزینه های انتخاباتی، قوانین روشن و مشخصی نداریم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با موضوع "پولهای کثیف در انتخابات"ضمن بیان این مطلب که در خصوص نظارت بر هزینه های انتخابات، قوانین روشن و مشخصی نداریم، بر لزوم تعیین تکیلف در خصوص این موضوع تاکید کرد.

 

 

وزیر دادگستری گفت: موضوع هزینه های انتخاباتی در تمامی کشورهایی که انتخابات در آنها تعیین کننده و جدی است، مطرح بوده  و از جهات مختلف قابل توجه است؛ یکی از مسایل مهم مرتبط با این موضوع، ثروت و درآمدهای فراوان است که چه از راه درست و یا نادرست کسب شده باشد، همواره در پی ازدیاد خود می باشد که یکی از راههای افزایش این ثروتها، نزدیک شدن به کانونهای قدرت است.

 

وی در این باره افزود: در کشور ما نیز بحث انتخابات بطور جدی مطرح بوده و طبیعی است که انتخابات نیاز به تبلیغات داشته و این تبلیغات دارای هزینه است و از این رو همواره زمینه های بروز تخلف در این مورد وجود دارد که در ادوار گذشته نیز افراد زیادی به همین دلایل رد صلاحیت شده یا آرای آنها ابطال گردیده است.

پورمحمدی همچنین با تاکید بر لزوم تعیین تکلیف در خصوص هزینه های انتخابات تصریح کرد: متاسفانه در خصوص نظارت و برخورد در مورد هزینه های انتخاباتی، قوانین روشن و مشخصی نداریم و دغدغه ها در این خصوص همواره در ایام انتخابات مطرح می گردند.

وزیر دادگستری از نهایی شدن مواد سیاستهای کلی انتخابات در آینده نزدیک خبر داد و توضیح داد: تا کنون 18 ماده از مواد سیاستهای کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده که با نهایی شدن آن و پس از تایید مقام معظم رهبری، به صورت لایحه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد.

وی با بیان این مطلب که مباحث قانونگذاری، فرآیندهای مربوط به خود را دارد اظهار کرد: به نظر می رسد مجلس در این رابطه انگیزه لازم را داشته و به دلیل اهمیت موضوع و اولویت آن، امیدواریم این موارد تا پیش از پایان سال جاری به تصویب برسند.

پورمحمدی به اجرایی شدن قانون مبارزه با پولشویی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در بسیاری از پرونده های بزرگ فساد مالی، افراد از طریق این قانون ردیابی و شناسایی شده اند؛ همچنین ردگیری پولهای کثیف در شبکه پولی و بانکی، یکی از مهمترین مشکلات ما بوده که متاسفانه در گذشته نظارت درستی بر این شبکه ها وجود نداشته است و ظرف دوسال گذشته در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، نظارت و برخورد جدی در خصوص این موارد انجام شده است.

* مهمترین موضوع برای کنترل فساد در دنیا، شفافیت، اعمال دولت الکترونیک و قانونمندی و نظم است

 وی در ادامه گفت: «مهمترین موضوع برای کنترل فساد در دنیا، شفافیت، اعمال دولت الکترونیک و قانونمندی و نظم است که از سال گذشته تا کنون با جدیت در حال پیگیری آن هستیم».

وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنانش به مسوولیت وزیر کشور در خصوص برگزاری انتخابات اشاره کرد و افزود: دغدغه های مطرح شده از سوی وزیر محترم کشور بی دلیل نیست؛ چرا که در موضوع انتخابات به دلیل اهمیت بالای آن، از تخلفات کوچک نیز نمی توان بدون توجه و دقت عبور کرد.

وی ادامه داد: در بحث پول کثیف، تنها موضوع قاچاق مواد مخدر مطرح نیست؛ بلکه به دلیل عدم نظارت و کنترل کافی بر مرزها،  قاچاق کالا نیز وجود دارد، اما نگرانی وزیر محترم کشور در خصوص استفاده از پول کثیف در انتخابات، دلیل بر این نیست که موضوع سلامت انتخابات در ادوار گذشته را به طور کلی زیر سوال ببریم.

پورمحمدی موضوع انتخابات را بسیار مهم و ویژه توصیف کرد و گفت: در دولت، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و نیز کارگروه ارتقای سلامت اداری به طور جدی فعال بوده و تلاش دولت نیز در استفاده از تجارب گذشته و بهره گیری از توان کارشناسی و کار حرفه ای است.

وی با تاکید بر لزوم پرهیز همه جناح ها و گروه ها از اتهام زنی، ایجاد حساسیت سیاسی و موج سازی رسانه ای و تلاش در جهت ارایه اطلاعات صحیح، آینده نگری و درایت و صبوری تصریح کرد: تنها موضوع استفاده از پول کثیف در انتخابات مطرح نیست، بلکه باید دقت کرد تا پولهای قانونی نیز با نظارت و در حد تعادل هزینه شود؛ چراکه در غیر اینصورت، موازنه به نفع افراد متمول تغییر خواهد یافت و منجر به بروز بی انضباطی خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با موضوع "پولهای کثیف در انتخابات"ضمن بیان این مطلب که در خصوص نظارت بر هزینه های انتخابات، قوانین روشن و مشخصی نداریم، بر لزوم تعیین تکیلف در خصوص این موضوع تاکید کرد.
وزیر دادگستری گفت: موضوع هزینه های انتخاباتی در تمامی کشورهایی که انتخابات در آنها تعیین کننده و جدی است، مطرح بوده و از جهات مختلف قابل توجه است؛ یکی از مسایل مهم مرتبط با این موضوع، ثروت و درآمدهای فراوان است که چه از راه درست و یا نادرست کسب شده باشد، همواره در پی ازدیاد خود می باشد که یکی از راههای افزایش این ثروتها، نزدیک شدن به کانونهای قدرت است.
وی در این باره افزود: در کشور ما نیز بحث انتخابات بطور جدی مطرح بوده و طبیعی است که انتخابات نیاز به تبلیغات داشته و این تبلیغات دارای هزینه است و از این رو همواره زمینه های بروز تخلف در این مورد وجود دارد که در ادوار گذشته نیز افراد زیادی به همین دلایل رد صلاحیت شده یا آرای آنها ابطال گردیده است.
پورمحمدی همچنین با تاکید بر لزوم تعیین تکلیف در خصوص هزینه های انتخابات تصریح کرد: متاسفانه در خصوص نظارت و برخورد در مورد هزینه های انتخاباتی، قوانین روشن و مشخصی نداریم و دغدغه ها در این خصوص همواره در ایام انتخابات مطرح می گردند.
وزیر دادگستری از نهایی شدن مواد سیاستهای کلی انتخابات در آینده نزدیک خبر داد و توضیح داد: تا کنون 18 ماده از مواد سیاستهای کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده که با نهایی شدن آن و پس از تایید مقام معظم رهبری، به صورت لایحه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد.
وی با بیان این مطلب که مباحث قانونگذاری، فرآیندهای مربوط به خود را دارد اظهار کرد: به نظر می رسد مجلس در این رابطه انگیزه لازم را داشته و به دلیل اهمیت موضوع و اولویت آن، امیدواریم این موارد تا پیش از پایان سال جاری به تصویب برسند.
پورمحمدی به اجرایی شدن قانون مبارزه با پولشویی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در بسیاری از پرونده های بزرگ فساد مالی، افراد از طریق این قانون ردیابی و شناسایی شده اند؛ همچنین ردگیری پولهای کثیف در شبکه پولی و بانکی، یکی از مهمترین مشکلات ما بوده که متاسفانه در گذشته نظارت درستی بر این شبکه ها وجود نداشته است و ظرف دوسال گذشته در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، نظارت و برخورد جدی در خصوص این موارد انجام شده است.
* مهمترین موضوع برای کنترل فساد در دنیا، شفافیت، اعمال دولت الکترونیک و قانونمندی و نظم است
وی در ادامه گفت: «مهمترین موضوع برای کنترل فساد در دنیا، شفافیت، اعمال دولت الکترونیک و قانونمندی و نظم است که از سال گذشته تا کنون با جدیت در حال پیگیری آن هستیم».
وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنانش به مسوولیت وزیر کشور در خصوص برگزاری انتخابات اشاره کرد و افزود: دغدغه های مطرح شده از سوی وزیر محترم کشور بی دلیل نیست؛ چرا که در موضوع انتخابات به دلیل اهمیت بالای آن، از تخلفات کوچک نیز نمی توان بدون توجه و دقت عبور کرد.
وی ادامه داد: در بحث پول کثیف، تنها موضوع قاچاق مواد مخدر مطرح نیست؛ بلکه به دلیل عدم نظارت و کنترل کافی بر مرزها، قاچاق کالا نیز وجود دارد، اما نگرانی وزیر محترم کشور در خصوص استفاده از پول کثیف در انتخابات، دلیل بر این نیست که موضوع سلامت انتخابات در ادوار گذشته را به طور کلی زیر سوال ببریم.
پورمحمدی موضوع انتخابات را بسیار مهم و ویژه توصیف کرد و گفت: در دولت، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و نیز کارگروه ارتقای سلامت اداری به طور جدی فعال بوده و تلاش دولت نیز در استفاده از تجارب گذشته و بهره گیری از توان کارشناسی و کار حرفه ای است.
وی با تاکید بر لزوم پرهیز همه جناح ها و گروه ها از اتهام زنی، ایجاد حساسیت سیاسی و موج سازی رسانه ای و تلاش در جهت ارایه اطلاعات صحیح، آینده نگری و درایت و صبوری تصریح کرد: تنها موضوع استفاده از پول کثیف در انتخابات مطرح نیست، بلکه باید دقت کرد تا پولهای قانونی نیز با نظارت و در حد تعادل هزینه شود؛ چراکه در غیر اینصورت، موازنه به نفع افراد متمول تغییر خواهد یافت و منجر به بروز بی انضباطی خواهد شد.

Powered by Tetis PORTAL