29 آذر 1396 10:9:24
معاون وزیر دادگستری در افتتاحیه کنگره بین المللی حقوق سلامت:
منشور حقوق شهروندی مبنای مناسبی برای تحقق حقوق متقابل پزشک و بیمار است
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: منشور حقوق شهروندی مبنای مناسبی برای تحقق حقوق متقابل پزشک و بیمار است.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی، رییس کنگره بین المللی حقوق سلامت و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در جلسه افتتاحیه اولین کنگره بین المللی حقوق سلامت که در سالن همایش دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان و با حضور اندیشمندان داخلی و خارجی و معاون حقوقی
رییس جمهور برگزار شد با اشاره به دستاوردهای نظام تحول سلامت بر ضرورت ارزیابی آن از منظر حقوقی و اخلاقی تأکید کرد.
وی تکیه بر رویکرد فلسفی و گسترش دامنه حقوق عمومی و نقش گسترده تر دولت ها در نظام سلامت را از ویژگی های حقوق سلامت برشمرد و گفت: در حالیکه حقوق پزشکی صرفاً به رابطه پزشک و بیمار و مناسبات حقوقی آنها می پردازد حقوق سلامت دایره و قلمرو گسترده تری از مسائل و مباحث مربوط به این موضوع را پوشش می دهد که مبانی اخلاقی و حقوق بشری آن زمینه توجه بیشتری به ایجاد زمینه های تحقق آن را فراروی ما می نهد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ابلاغ منشور حقوق شهروندی توسط رییس جمهور محترم اشاره کرد و گفت:
مواد مختلفی از منشور حقوق شهروندی به موضوع سلامت اختصاص دارد و این مهم رسالت متولیان نظام سلامت و دانشگاه¬های علوم پزشکی را سنگین¬تر می¬کند. منشور حقوق شهروندی مبنای فکری مناسبی برای تحقق حقوق متقابل پزشک و بیمار است و ما وظیفه داریم به اجرای دقیق آن همت گماریم.


Powered by Tetis PORTAL