2 دي 1396 9:4:34
انتصاب دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک
طی حکمی از سوی وزیر دادگستری، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری طی حکمی از سوی سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری،محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری به عنوان دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک منصوب شد.
در بخشی از حکم وزیر دادگستری خطاب به عباسی آمده است: با توجه به تعهد، تخصص و تجربیات ارزشمند جنابعالی و به استناد تبصره ماده 3 آیین نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک جنابعالی را به عنوان دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک بر می گزینم.
محمود عباسی، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی و رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی است که سابقه قضاوت در محاکم دادگستری تهران، مدیریت در امور اجرایی دستگاهها، فعالیت های آموزشی، پژوهشی بیست ساله، تألیف و ترجمه بیش از 50 جلد کتاب و 215 مقاله داخلی و خارجی و راه اندازی و مدیرت دهها نهاد مدنی و مرکز علمی آموزشی و پژوهشی در کارنامه خود دارد.
وی تاکنون سه بار در جشنواره ها به عنوان هیأت علمی و پژوهشگر برگزیده و در سال گذشته به لحاظ تخصص میان رشته ای خود در حوزه حقوق پزشکی و بیش از دو دهه فعالیت های حقوقی، قضایی، آموزشی و پژوهشی و خدمتگزاری در حوزه اخلاق و حقوق سلامت به عنوان یکی از برگزیدگان مفاخر پزشکی کشور معرفی شده است.
شایان ذکر است که در چارتر و تشکیلات وزارت دادگستری برای مدیریت دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک مدیرکل پیش بینی شده که به زودی مدیرکل دبیرخانه معرفی خواهد شد.


Powered by Tetis PORTAL