15 مرداد 1397 12:52:26
با حکم وزیر دادگستری منصوب شد:
سرپرست جدید معاونت حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، سیدعلیرضا آوائی وزیر دادگستری در حکمی، دکتر محمود حکمت نیا را به سمت سرپرست معاونت حقوق مالکیت فکری منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است:

نظر به مراتب تعهد و شایستگی های علمی و آثار فاخر و فعالیت های مؤثر جنابعالی در حوزه مالکیت فکری به ویژه کمک به تدوین قوانین و مقررات مربوطه از جمله نقشه جامع علمی کشور و قانون پیشنهادی مالکیت صنعتی و با توجه به نقش محوری مالکیت فکری در اقتصاد دانش بنیان به عنوان سرپرست معاونت مالکیت فکری وزارت دادگستری منصوب می شوید.


Powered by Tetis PORTAL