14 شهريور 1397 8:46:44
سفر استانی وزیر دادگستری؛
آوائی به استان سمنان می رود
وزیر دادگستری به منظور افتتاح یک پروژه و شرکت در جلسه شورای اداری به سمنان سفر می کند.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، سید علیرضا آوائی وزیر دادگستری، بعد از ظهر امروز در سفری یک روزه به استان سمنان می رود.
حضور در جلسه شورای اداری، بازدید از شهرستان آرادان و افتتاح ساختمان دادگستری این شهرستان، از برنامه های سفر وزیر دادگستری به این استان است.


Powered by Tetis PORTAL