27 تير 1396 8:47:56
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک:
قوه قضاییه یکی از تضمین کنندگان اصلی حقوق کودک در کشور است
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: قوه قضاییه در کشور، یکی از تضمین کنندگان اصلی حقوق کودک در کشور محسوب می شود.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، مظفر الوندی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، همزمان با سفر استانی به گلستان و با دعوت رییس کل دادگستری در همایش استانی روسای کل دادگستری و دادستانهای استان شرکت و در سخنانی از نقش مهم قضات در احقاق حقوق کودکان تجلیل کرد.
وی با اشاره به قوانین داخلی و اسناد بین المللی تاکید کرد: امروز توجه به حقوق کودک ما را در برابر آسیب های احتمالی در آینده مصون می سازد.
همچنین در این جلسه منصور مقاره عابد کارشناس ارشد مرجع، رویکرد قوانین جدید قضایی در خصوص کودکان را تشریح کرد.
در ادامه این جلسه، هاشمیان رییس کل دادگستری استان گلستان نیز ضمن تشکر از اقدامات مرجع و اعلام همکاری برای بهبود شرایط کودکان اظهار داشت: قضات گلستانی در صدور مجازات های جایگزین حبس برای کودکان پیشتاز هستند.


Powered by Tetis PORTAL