18 آذر 1393 12:38:19
وزير دادگستري:
تحقق توسعه اجتماعي يكي از رسالتهاي اصلي ماست
وزير دادگستري گفت: تعقيب مقوله توسعه اجتماعي، جزو رسالتهاي اصلي ما در كل نظام و همچنين در دولت يازدهم است و مي بايست در حوزه فرهنگي، سياسي و رفاهي، اين توسعه را به طور جدي دنبال كنيم.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت دادگستري، حجت‌الاسلام و المسلمين مصطفي پورمحمدي وزير دادگستري، صبح امروز در همايش ملي رفاه اجتماعي در برنامه ششم توسعه كه در وزارت تعاون، كار و رفاه و اجتماعي برگزار شد، اقدامات مقدماتي انجام شده و مقالات ارايه شده از سوي محققين و كارشناسان را مطلوب ارزيابي كرد و ابراز اميدواري كرد كه اين همايش در پايان به جمع بندي مطلوبي نايل شود.

 

وزير دادگستري تصريح كرد: در حال حاضر نياز جدي يك جامعه است كه در حوزه رفاه عمومي و اجتماعي به يك ديدگاه روشن، فراگير، جامع و كاربردي و منطبق با نيازها و ارزش هاي خود دست يابد و در يك حوزه اجرايي گسترده كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، جزو گسترده ترين وزارت خانه هاي دولت است، اميدواريم اجرايي و عملياتي شود.

 

وي با بيان اين مطلب كه اقتضاي دولت تدبير و اميد بكارگيري نيروهاي متخصص، كارشناس و اهل نظر است، به روايتي از امام صادق(ع) اشاره كرد و افزود: در تعبير اين امام همام سه چيز است كه همه مردم به آن نياز دارند، نخست امنيت به عنوان اصلي ترين نياز جامعه، دوم عدالت در همه زمينه ها از جمله عدالت اجتماعي، اقتصادي، سياسي و عدالت قضايي و سومين مورد رفاه است.

 

حجت الاسلام والمسلمين پورمحمدي با بيان اينكه هيچ يك از اين موارد بدون يكديگر محقق نمي شود، توضيح داد: امنيت بدون عدالت ناقص و پرهزينه خواهد بود، عدالت هم در محيط ناامن امكان تحقق ندارد، عدالت در جامعه غيرمرفه و غير  برخوردار، عدالت فقيرانه و تهيدستانه اي خواهد بود.

 

وزير دادگستري فقر و عدم وجود رفاه و برخورداري را عامل بروز ناهنجاري در جامعه دانست و گفت: جامعه فقير به ناهنجاري روي مي آورد و مطالعات نشان مي دهد، عمده محيط هاي هنجارشكن، محيط هاي فقير و فاقد رفاه كافي است؛ بنابراين اين سه ركن تاثير كامل بر يكديگر دارند.

 

وي با اشاره به اينكه جامعه فقير از لحاظ فرهنگي نيز دچار سقوط خواهد شد، افزود: جامعه فقير به فرهنگ متعالي و خداپرستي هم روي نخواهد آورد و جامعه اي كه در فقر و گرفتاري در معاش دست و پا بزند، از منظر فرهنگي هم افت و سقوط خواهد كرد.

 

پورمحمدي با بيان اينكه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بسيار حساس است، افزود: اين وزارت خانه بيشترين خدمات عمومي را ارائه مي دهد و مهم ترين مقوله اجتماعي توسط اين وزارت خانه مديريت مي شود و از سوي ديگر حوزه كاري آن فوق العاده مهم، حساس، تاثيرگذار و داراي ارزش والا است.

 

وي رفاه را مساله اي بسيار اساسي و بزرگ عنوان كرد و تصريح كرد: تعقيب مقوله توسعه اجتماعي، جزو رسالتهاي اصلي ما در كل نظام و همچنين در دولت يازدهم است و مي بايست در حوزه فرهنگي، سياسي و رفاهي، اين توسعه را به طور جدي دنبال كنيم، اگر نتوانيم ذهنمان را مطعوف اين ابعاد كنيم به توسعه دست نمي يابيم و همچون مشكلات گذشته، در كنار طيفي كه از رفاه بي حد و حصر برخوردار است،  دره هاي عميق محروميت اجتماعي خلق مي شود؛ بنابراين بايد تلاش كرد تا مطابق با ادبيات امروز جهان كه در خصوص طبقه متوسط و دولت رفاه وجود دارد و همچنين در مباني ديني نيز مورد عنايت قرار گرفته است، طبقه متوسطي بزرگ با رفاه نسبي ايجاد نماييم.

 

وزير دادگستري با بيان اينكه برخورداري نسبي، اكثريت جامعه بايد مورد توجه دولت باشد و از سوي ديگر طبقه متوسط آن بسيار گسترده باشد، گفت: جامعه اي برخوردار است كه در ضريب جيني آن اختلاف و فاصله زيادي وجود نداشته باشد.

 

وي ادامه داد: بايد گروه هاي كوچك اجتماعي را شناسايي و متناسب با آن برنامه ريزي كنيم و تحقق طبقه متوسط بزرگ، به نظام اجتماعي قدرتمند و فراگير و كاملا حرفه اي نياز دارد، بنابراين رسالت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بزرگ و ارزنده است و انتظار جدي جامعه است.

 

پورمحمدي با بيان اينكه تنها مقوله رفاه اجتماعي در برنامه چهارم مورد بي توجهي قرار نگرفته، بلكه ديگر بخش ها نيز به همين ترتيب بوده است، اضافه كرد: در كل در نظام برنامه ريزي ضعيف هستيم؛ قصد نداريم به دولتهاي گذشته نقب بزنيم، بلكه بايد با تعقل به فكر امروز بوده و از گذشته عبرت بگيريم.

* در فضاي تحريم واقع بينانه و هماهنگ عمل نماييم

 

وزير دادگستري با بيان اينكه كشور ما از ظرفيتهاي بالايي برخوردار است اظهار داشت: هم از حيث منابع طبيعي و نيز منابع انساني از ظرفيت هاي ارزنده و قابل توجهي برخورداريم و كمبودي نداريم، اما مشكل عمده ما وجود تفكر مديريت باستاني است و نياز داريم از فضاي توهم و خيال و آرزو دست برداريم، چراكه بايد در فضاي تحريم و فشار، مطالعه و برنامه ريزي كنيم و همه امكانات موجود را براي تحقق دقيق و خوب برنامه ها بسيج كنيم و واقع بينانه و اجرايي و هماهنگ عمل نماييم.

 

وي موفقيت را در گرو عزم ملي دانست و افزود: امروز دنيا، دنياي تخصص و ريز تخصص است، موفقيت كشورها در تخصص است و مهارت كشورهاي پيشرفته در اين است كه اين تخصص ها را به صورت هماهنگ و خوب تنظيم مي كنند و ما نيز بايد با يكديگر هماهنگ عمل كنيم.

 

پورمحمدي به شرايط موجود و تحريمها و تهديدها اشاره كرد و ادامه داد: كشور حتما مي تواند در برابر فشار و تحريم ايستادگي كند، حتي مي توانيم بخش زيادي از آمال و آرزوها را تحقق بخشيم، اما تحقق اين امر نيازمند رعايت شرايطي است و مواردي بايد مورد توجه گيرد كه نخستين مورد آن ارتقاي سلامت اداري و كاهش بسترهاي بروز فساد است.

 

وزير دادگستري با تاكيد بر اهميت موضوع مبارزه با فساد، ارتقاي سلامت اداري و اقتصادي اظهار كرد: دومين موضوع رفاه اجتماعي است، جامعه بايد سلامت اقتصادي داشته باشد و در كنار آن به موضوع اجتماعي در حد توان بپردازد و رضايت عمومي وجود داشته باشد.

 

وي ادامه داد: ما به دنبال تقسيم فقر نيستيم؛ بلكه دنبال تقسيم عادلانه امكانات هستيم، اگر به موارد ذكر شده فوق توجه داشته باشيم رجزخواني كشورهاي غربي و تحريم ها اثر نخواهد داشت، و تجربه نشان مي دهد ملت هايي كه به موفقيت دست يافته اند در شرايط سختي و فشار بوده اند و هيچ ملتي در خوشي و رفاه به موفقيت دست نيافته است؛ ما نيز فضاي تحريم را خواهيم شكست، دشمن هم مي داند كه ايران توانايي و استعداد بسيار زيادي در توسعه و پيشرفت دارد.

 

وزير دادگستري در خاتمه سخنانش به اهميت تشكيل بانكهاي جامع اطلاعاتي در كشور اشاره كرد و گفت: بدون تشكيل بانكهاي جامع اطلاعاتي تحقق خواسته ها و مطالبات ميسر نبوده و تشكيل بانكهاي جامع از طريق تجميع خرده بانكها، كمك بسيار بزرگي به مديريت كشور خواهد كرد.


Powered by Tetis PORTAL