20 ارديبهشت 1391 12:19:6
وزير دادگستري:
سفرهاي استاني از افتخارات دولت‌ نهم و دهم است
وزير دادگستري گفت: سفرهاي استاني رئيس‌جمهور و هيئت دولت به استان‌ها و شهرستان‌هاي مختلف كشور از افتخارات دولت‌هاي نهم و دهم است.

سيد مرتضي بختياري در مراسم بهره‌برداري از سه طرح آبرساني به شهر مرزي سرخس اظهار داشت: سفرهاي استاني رئيس‌جمهور و هيئت دولت به استان‌ها و شهرستان‌هاي مختلف كشور از افتخارات دولت‌هاي نهم و دهم است.

وي هدف دور چهارم سفرهاي استاني را بررسي و پيگيري مصوبات سفرهاي گذشته عنوان كرد و اظهار داشت: در اين سفر مصوبات سفرهاي دور اول، دوم و سوم پيگيري و بررسي مي‌شود و علت اجرايي‌نشدن اين طرح‌ها نيز بيان مي‌شود.

وزير دادگستري ادامه داد: دولت به زيرساخت‌هاي آب و فاضلاب در شهرها و روستاها توجه ويژه‌اي دارد.

وي تاكيد كرد: سفرهاي استاني رئيس‌جمهور اكنون نهادينه و به يك فرهنگ تبديل شده است.

بختياري افزود: بهره‌برداري از پروژه‌ها و طرح‌هاي مختلف در حوزه آب و فاضلاب در حاشيه‌ها سفرهاي استاني دولت گواه اين مطلب است.

مديرعامل شركت آب و فاضلاب خراسان رضوي افزود: دولت براي اجراي سه پروژه مذكور 16 ميليارد ريال از محل اعتبارات عمراني، استاني و خشكسالي سرمايه‌گذاري كرده است.

محمد طاهري افزود: با بهره‌ برداري از مخزن آب شرب سرخس 50 درصد بر ميزان ذخيره آب در اين شهر افزوده شده است.

وي ادامه داد: همچنين با اجراي اين پروژه‌ها افت فشار آب در شهر سرخس برطرف شده است.


Powered by Tetis PORTAL