27 خرداد 1392 14:6:3
بختياري در گفتگو با پايگاه اطلاع رساني وزارت دادگستري:
در خصوص ساختمان جهاد كشاورزي سابق مصوبه اي نداريم
وزير دادگستري اخبار مرتبط با بازپس گيري ساختمان سابق وزارت جهاد كشاورزي از قوه قضاييه را تكذيب كرد.

سيد مرتضي بختياري وزير دادگستري، در گفتگو با مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت دادگستري، در پاسخ به سوال مطرح شده در خصوص بازپس گيري ساختمان سابق وزارت جهاد كشاورزي از قوه قضاييه، گفت: هم اكنون ستاد قوه قضاييه در ساختمان مذكور مستقر مي باشد و اخبار برخي رسانه ها در خصوص واگذاري ساختمان مورد نظر به دولت صحت ندارد و هيچ گونه مصوبه اي در اين خصوص صادر نگرديده است.


Powered by Tetis PORTAL