11 اسفند 1393 10:23:29
اراده جهانی برای حل مشکلات کودکان وجود دارد
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک:
اراده جهانی برای حل مشکلات کودکان وجود دارد
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: در تمامی دنیا در حوزه مسایل مرتبط با کودکان، مفاهیم و مسایل مشترک بوده و اراده قوی برای حل و فصل مشکلات کودکان در سطح جهانی وجود دارد
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: در تمامی دنیا در حوزه مسایل مرتبط با کودکان، مفاهیم و مسایل مشترک بوده و اراده قوی برای حل و فصل مشکلات کودکان در سطح جهانی وجود دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری مظفر الوندی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، عصر امروز و در نشست پایانی "نقش رهبران دینی در پیشگیری از خشونت علیه کودکان" اظهار داشت: برگزاری چهار نشست با عنوان "نقش رهبران دینی در پیشگیری از خشونت علیه کودکان" و بیش از 30 سخنرانی و نیز گردآوری آرا و نظرات افراد صاحب نظر و متخصص در حوزه حقوق کودکان، محصول بسیار مهمی برای مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک است که می تواند در اختیار مراجع قانونی و تصمیم ساز قرار گیرد.

الوندی با بیان این مطلب که موضوعات اساسی مربوط به کودکان و نوجوانان که معمولاً منشأ خشونت تلقی می‌شود مانند، تبعیض، غفلت و بی‌توجهی، خشونت جنسی و ازدواج زودهنگام را برای برگزاری نشستها انتخاب کردیم گفت: این جلسات در در قالب 4 نشست با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی برگزار شد و معتقدیم که چالشهای مهمی در حوزه حقوق کودک داریم و برگزاری چنین نشستهایی نیز به دلیل نقش مهم رهبران دینی در پیشگیری از خشونت علیه کودکان همواره از اولویتهای دبیرخانه این مرجع بوده است.

وی همچنین تاکید کرد: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک نقش کاملا هماهنگ کننده و غیر اجرایی بر عهده داشته و همین میزان که طرح موضوع و انتقال پیشنهادات و انتقادات را بر عهده داشته باشد، کار مهمی انجام شده است.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با شاره به برگزاری کنفرانس ژنو در ماه گذشته نیز گفت: حدود 800 نفر در سمینار ژنو با عنوان "عدالت کیفری برای جوانان" حضور داشتند و 5 روز بحث و تبادل نظر صورت گرفت که نشان داد، در تمامی دنیا در حوزه مسایل مرتبط با کودکان، مفاهیم و مسایل مشترک بوده و اراده قوی برای حل و فصل مشکلات کودکان در سطح جهانی وجود دارد.


Powered by Tetis PORTAL