2 تير 1395 14:19:27
با حکم وزیر دادگستری:
عضو کمیته حقوق شهروندی سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد
با حکم وزیر دادگستری، محسن زاده به عنوان عضو کمیته حقوق شهروندی سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، طی حکمی از طرف وزیر دادگستری و به استناد بند 2 تفاهم نامه همکاری فی مابین وزارت دادگستری و سازمان حفاظت محیط زیست، احمد علی محسن زاده، مشاور وزیر و مدیر کل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد، به عنوان عضو کمیته حقوق شهروندی این سازمان معرفی شد.
شایان ذکر است محسن زاده، قبلاً نیز به عنوان نماینده وزارت دادگستری در کمیته حقوق شهروندی سازمان سینمایی کشور معرفی شده بود.


Powered by Tetis PORTAL