19 آبان 1393 12:11:26
الوندي:
ايسنا از خبرگزاري‌هاي پوياي كشور است
دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك در بازديد از غرفه ايسنا در بيستمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري‌ها با تاكيد بر اين‌كه مطبوعات مي‌توانند به عنوان ركن چهارم در هر كشوري ايفاي نقش كنند، گفت: چنانچه مطبوعات به‌صورت حرفه‌اي و تخصصي در جوامع مختلف به موضوعات نگاه كنند و هرچه زودتر مسائل مختلف را مطرح نمايند اين امكان به وجود مي‌آيد كه نسبت به اصلاح برخي امور اقدامات لازم انجام شود.

دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك با تاكيد بر نقش رسانه‌ها در توسعه كشورها، گفت: يكي از شروط مهم ايفاي نقش رسانه‌ها در راستاي توسعه كشور، تأمين خبرنگار در حوزه‌هاي تخصصي است. امروز خبرنگاران ما تخصص عمومي دارند اما متأسفانه به صورت تخصصي آن‌طور كه بايد اطلاعات كافي ندارند و اين موضوع باعث مي‌شود گاهي برداشت‌ها و تحليل‌ها و نتيجه‌گيري‌هايي متفاوت از يك گزارش و مصاحبه يا خبر به وجود بيايد.

 

وي اضافه كرد: اگر رسانه‌ها بتوانند به آموزش نيروهاي تخصصي بپردازند اين امكان به وجود مي‌آيد تا اثرگذاري هرچه بيشتري نسبت به قبل داشته باشند.

 

الوندي در ادامه با اشاره به نقش رسانه‌ها در تعيين امنيت ملي يك كشور، گفت: مردم ما هر لحظه به دنبال اخبار جديدي هستند به همين دليل هر تيتر و خبري مي‌تواند در آرامش و روان مردم تأثيرگذار باشد و در نهايت امنيت ملي را تحت تأثير خود قرار دهدو.

 

وي در پاسخ به اين پرسش كه اگر شما امروز مديريت رسانه‌اي را عهده‌دار بوديد به چه مباحثي بيشتر از مباحث ديگر توجه مي‌كرديد، گفت: شخصا علاقمند به فعاليت و پوشش اخبار در حوزه اجتماعي هستم و معتقدم كه پوشش اخبار در حوزه‌هاي اجتماعي به ويژه بخش آسيب مي‌تواند از گسترش آسيب‌هاي جلوگيري كند.

 

وي در پايان با اشاره به عملكرد خبرگزاري دانشجويان ايران طي سال‌هاي اخير اظهار كرد: خبرگزاري ايسنا يكي از خبرگزاري‌هاي زنده و پوياي كشور است كه اطلاعات در لحظه بسيار خوبي دارد.


Powered by Tetis PORTAL