25 آذر 1396 17:31:58
معاون وزیر دادگستری:
نقش وزارت دادگستری سیاستگذاری و هماهنگی درحوزه مالکیت فکری است

معاون حقوقی و امورمجلس شورای اسلامی وزارت دادگستری گفت: نقش وزارت دادگستری سیاستگذاری و هماهنگی در حوزه مالکیت فکری به جهت پیشبرد اهداف و همچنین ایجاد نظم و تعامل بیشتر میان دستگاه ها است.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری به نقل از ایرنا، میرهادی قره سیدرومیانی با اشاره به دستور کار این هفته کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بررسی طرح صدور چک افزود: بررسی بخش قضائی کلیات لایحه بودجه سال 1397 کل کشور نیز در جلسات این هفته کمیسیون بررسی می شود و امیدواریم بتوانیم به نتیجه خوبی دست پیدا کنیم.
وی ادامه داد: بررسی طرح حمایت از محیط بانان، جنگل بانان وهمچنین بررسی لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین نیز در این هفته در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.
قره سیدرومیانی اظهارداشت: درجلسات کمیسیون همکفری و تعامل خوبی بین اعضا برقرار است و همواره سعی می شود نکات و نظرات مختلف شنیده شده و با جمع بندی مناسب بهترین تصمیم ها اتخاذ شود.
معاون وزیر دادگستری ادامه داد: در این هفته درصحن علنی مجلس شورای اسلامی «طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری» که توسط شورای نگهبان اعاده شده بود و همچنین «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» در دستور کار قرار دارد.
قره سیدرومیانی در رابطه با انتصابش به عنوان سرپرست معاونت حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری تصریح کرد: اقدامات خوبی تاکنون در این معاونت انجام شده است.
وی ادامه داد: از آنجا که نقش وزارت دادگستری سیاستگذاری و هماهنگی درحوزه مالکیت فکری است، به جهت پیشبرد اهداف و همچنین ایجاد نظم و تعامل بیشتر میان دستگاه ها، معاونت حقوق مالکیت فکری ایجاد شده است.
قره سیدرومیانی تصریح کرد: این معاونت شامل دو اداره کل دفتر برنامه ریزی، هماهنگی و حمایت حقوق مالکیت صنعتی، دانش سنتی و منابع ژنتیک و دفتر برنامه ریزی، هماهنگی و حمایت از حقوق مالکیت ادبی، هنری و نمودهای فرهنگ عامه می باشد و همچنین دبیرخانه شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاه های اجرایی در زمینه مالکیت فکری تحت نظارت این معاونت فعالیت می کند.
معاون حقوقی و امورمجلس به جهت پیشبرد اهداف و همچنین ایجاد نظم و تعامل بیشتر میان دستگاه ها عنوان داشت: با همکاری و بهره گیری از نظرات و دیدگاه های کارشناسان و صاحبنظران این حوزه، اقدامات مربوطه را بررسی خواهیم کرد و تلاش داریم از تمام ظرفیت های ممکن در این حوزه برای نقش آفرینی استفاده کنیم.
وی خاطرنشان کرد: مالکیت فکری موضوعی مهم و بااهمیتی است و در سطح جهان نیز برای این مولفه اهمیت بسزایی قائل هستند و امیدواریم درجهت حمایت از مالکیت حقوقی و فکری اقدامات خوبی را انجام دهیم.


Powered by Tetis PORTAL