6 شهريور 1398 11:36:30
بازدید مدیر کل دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون‌ حقوق کودک از خانه نوزادان و نونهالان نرجس اصفهان

به گزارش روابط عمومی‌وزارت دادگستری، در ادامه سفر هیات عالی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به اصفهان، حسین عرفانی مقدم مدیر کل دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از خانه نوزادان و نونهالان نرجس اصفهان بازدید کرد.
عرفانی مقدم در این بازدید در جریان روند پذیرش، نگهداری و واگذاری نوزادان و شرایط پذیرش آنان و همچنین‌ مشکلات پیش روی این‌ مرکز قرار‌ گرفت.


Powered by Tetis PORTAL