20 دي 1396 13:44:1
انتصاب مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک
مدیرکل جدید دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، طی حکمی از سوی عباسی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری، شاهرخ هدایتی به عنوان "مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک" منصوب شد.
در بخشی از حکم انتصاب معاون حقوق بشر خطاب به هدایتی آمده است: نظر به تعهد، شایستگی و تجربیات ارزشمند جنابعالی به عنوان مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک منصوب می شوید. امیدوارم در پرتو عنایات الهی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در انجام وظایف محوله موفق باشید.
شایان ذکر است، هدایتی دانشجوی دکترای جامعه شناسی، پیش از این مشاور وزیر دادگستری و سرپرست اداره کل ارتباط با قوه قضائیه، مدیرکل حوزه وزارتی وزارت دادگستری و مشاور معاون اداری مالی قوه قضائیه را در کارنامه خود دارد.


Powered by Tetis PORTAL