17 ارديبهشت 1391 14:40:50
وزير دادگستري:
بسترسازي و ايجاد زيرساخت حقوقي تجارت و اقتصاد الكترونيكي مورد توجه قرار گيرد
وزير دادگستري در همايش تخصصي حقوقي و قانوني تجارت و اقتصاد الكترونيكي گفت: بايد بسترسازي و ايجاد زيرساخت حقوقي تجارت و اقتصاد الكترونيكي مورد توجه قرار گيرد.

سيد مرتضي بختياري وزير دادگستري در همايش تخصصي حقوقي و قانوني تجارت و اقتصاد الكترونيكي كه بعد از ظهر امروز يكشنبه برگزار شد گفت: گسترش و توسعه تجارت الكترونيكي به لحاظ كاهش هزينه مبادلات، سرعت بخشيدن به انجام مبادله، تقويت موضع رقابتي جمهوري اسلامي ايران در جهان، بهره گيري از فرصت هاي زودگذر در عرصه صادرات و حتي خريد به موقع كالا از خارج كشور، داراي منافع فراوان در زمينه كاهش هزينه و افزايش صادرات ، اشتغال و توليد است.
وي ادامه داد:
از نگاه حقوقي، به طور كلي توليد و گردش اطلاعات در اينترنت بر سه محور مالكيت فكري، حريم خصوصي و جريان اطلاعات آزاد استوار است و ساير مسائل حقوقي هر كدام به نوعي منبعث از اين سه محور مي باشند.
بختياري همچنين افزود: دسترسي جهاني كه اينترنت فراهم كرده و از نقطه نظر تجاري بسيار مفيد است زمينه هاي زيادي را براي ارتكاب جرائم سايبري فراهم نموده كه نياز به بازدارندگي حقوقي، رويكردهاي قانونگذاري براي جرم انگاري رفتار جرائم سايبري فراهم نموده و تضمين اينكه قوه اجرائي قانوني، توانايي كشف جرم و تعقيب مجرمان را دارد و توجه به مسائل حقوقي و قضائي متعدد ديگر در زمينه اين پديده كه به لحاظ رعايت اختصار از ادامه بحث خودداري مي شود.

متن كامل سخنراني در لينك آرشيو سخنرانيهاي وزير


Powered by Tetis PORTAL