24 مرداد 1395 20:16:52
به ریاست وزیر دادگستری تشکیل شد:
نهمین جلسه شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه بافساد
نهمین جلسه شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد به ریاست وزیر دادگستری تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، حجت ‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، در نهمین جلسه شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه بافساد گفت: برای مبارزه هدفمند با فساد، می بایست در ابتدا از حالت بی نظمی موجود خارج شویم.
وی در این باره تاکید کرد: متاسفانه در حوزه مالی، با بی نظمی های زیادی از جمله فرارهای مالیاتی و گمرکی مواجه هستیم که این موضوعات بخش عمده حجم فساد در کشور را شامل می شوند.

* برای مبارزه موثر با فساد باید ریشه یابی کرده و زیرساختها را اصلاح نماییم

وی خاطر نشان کرد: همزمان با چنین اقداماتی، می بایست اصلاحات درونی نیز صورت گرفته و به ضعفهای خود واقف باشیم؛ مبارزه موثر و درست با فساد این است که در مدارکارها و موضوعات مختلف، ریشه یابی کرده و زیرساختها را اصلاح نماییم.
پورمحمدی با بیان اینکه حدود 50 میلیون حساب بانکی مخدوش و دارای هویت نامشخص در نظام بانکی وجود دارد گفت: چنین آماری نظام بانکی کشور را زیر سوال می برد و علاوه بر اینکه به اقتصاد کشور ضربه وارد می کند، چهره نا مطلوبی از شرایط درونی کشور بروز می دهد.

 

* نرخ رشد چهار و نیم درصدی در سه ماهه اول، نوید بخش رونق اقتصادی است 

وی در بخش دیگری از سخنانش حرکت رو به پیشرفت در کشور را بسیار فزاینده و مطلوب ارزیابی و تصریح کرد: آمار سه ماهه نخست امسال، رشد خوبی را نشان می دهد که این نرخ رشد چهار و نیم درصدی در سه ماهه اول، نوید بخش رونق اقتصادی است و اطمینان داریم که این سیر صعودی ادامه پیدا می کند.
وزیر دادگستری گفت: « بخشی از مراقبت های ضد فساد همچون مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و گمرکی وتصمیمات مثبت اقتصادی اتخاذ شده و در حال نشان دادن آثار خودش است؛ بدانیم که دولت هر گام مثبتی که بخواهد بردارد، مبارزه با فساد یکی از بالهای آن است».
در این جلسه مردعلی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد، ضمن تبیین اقدامات انجام شده در راستای تکمیل "پرسشنامه خود ارزیابی"، جهت ارایه به سازمان ملل متحد، از تشکیل دو کمیته تخصصی "استرداد اموال و دارایی" و "پیشگیری" در ذیل شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد خبر داد.
وی با بیان اینکه نمایندگانی از همه دستگاه های ذیربط کشور در این کمیته ها حضور دارند، از انجام مصاحبه های تخصصی و عمیق با مدیران دستگاه های دولتی، به عنوان یکی دیگر از اقدامات این مرجع در تکمیل فهرست درخواستی سازمان ملل یاد کرد.
در این جلسه که با حضور الفت، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، رحیمی معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور، زاقلی رئیس مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی و دیگر نمایندگانی از وزارت خانه ها و دستگاه های دولتی تشکیل شد، راه کارهای تکمیل "پرسشنامه خودارزیابی" جهت ارایه به سازمان ملل مورد بررسی قرار گرفت.Powered by Tetis PORTAL