20 آبان 1393 19:33:47
سومين نشست نقش رهبران ديني در پيشگيري از خشونت عليه كودكان برگزار شد
سومين نشست از سلسله نشستهاي نقش رهبران ديني در پيشگيري از خشونت عليه كودكان با عنوان ازدوج زودهنگام و اجباري برگزار شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت دادگستري، سومين نشست از سلسله نشستهاي نقش رهبران ديني در پيشگيري از خشونت عليه كودكان با عنوان "ازدوج زودهنگام و اجباري" از سوي مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك برگزار شد.

 

در اين نشست كه با حضور نمايندگان دستگاههاي اجرايي و سازمانهاي مردم نهاد عضو اين مرجع، نمايندگان اديان رسمي كشور، اساتيد دانشگاه و محققين و پژوهشگران اين حوزه برگزار شد، مقالاتي با عنوان "ازدواج زود هنگام پديده اي غير متعارف"، "ازدواج كودكان با تاكيد بر عواقب سلامتي"، "ازدواج زود هنگام، چالشها و راهكارها"، "رويكرد فقه شيعي و راهكارهاي پيشگيري از خشونت عليه كودكان در ازدواج هاي زود هنگام و اجباري" و "جرم ازدواج با كودكان" ارايه و مورد نقد و بررسي قرار گرفت.

 

همچنين در ادامه اين نشست، نمايندگان دستگاههاي اجرايي و سازمانهاي مردم نهاد و نيز رهبران اديان رسمي كشور، به بحث و بررسي در خصوص چالشهاي موجود در حوزه ازدواج زودهنگام و اجباري پرداختند.

 

شايان ذكر است دو نشست پيشين از سلسله نشستهاي نقش رهبران ديني در پيشگيري از خشونت عليه كودكان با موضوعات "تبعيض" و "غفلت و بي توجهي" برگزار گرديده بود كه آخرين نشست آن نيز با عنوان "آزار جنسي" در نهم آذرماه سال جاري برگزار مي شود.


Powered by Tetis PORTAL