1 مرداد 1393 10:36:25
وزارت دادگستري مامور پيگيري توافقات حقوقي و قضايي بين ايران و فيليپين شد
هيات دولت در مصوبه اي وزارت دادگستري را مامور پيگيري توافقات حقوقي وقضايي بين ايران وفيليپين كرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت دادگستري به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، هيات وزيران در جلسه 22/4/1393 به پيشنهاد وزارت دادگستري و در اجراي ماده 2 آيين نامه چگونگي تنظيم وانعقاد توافقهاي بين المللي مصوب 1371- موافقت كرد: وزارت دادگستري با هماهنگي معاونت حقوقي رييس جمهوري و وزارت خارجه درخصوص انجام مذاكره ،پيش امضا و امضاي موقت موافقتنامه هاي معاضدت قضايي در امور مدني ،انتقال محكومين به حبس و استرداد مجرمين بين دولت ايران و دولت فيليپين در پارچوب متن نمونه معاونت حقوقي رييس جمهور ظرف سه سال از تاريخ ابلاغ اين مصوبه اقدام ومراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري كند.

اين مصوبه را معاون اول رييس جمهور در تاريخ 29/4/1393 براي اجرا ابلاغ كرده است.

 
 
Powered by Tetis PORTAL