12 شهريور 1387 8:44:33
عدالت و پيشرفت جز در بستر گفتمان انقلاب اسلامي محقق نمي شود
دكتر غلامحسين الهام با بيان اينكه يكي از نكاتي كه اين دولت را برجسته و شاخص مي‌كند توجه به گفتمان انقلاب و احيا و بازسازي اين گفتمان و اهداف و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي و امام راحل است گفت:« مقام معظم رهبري فرمودند كه دهه آينده دهه عدالت و پيشرفت است و مطمئنا عدالت و پيشرفت جز در بستر گفتمان انقلاب اسلامي محقق نمي شود.»
 دكتر الهام، سخنگوي دولت،كه بمناسبت هفته دولت از خبرگزاري دانشجويان ايران ايسنا بازديد مي كرد در پاسخ به سوالي در ارتباط با بيانات مقام معظم رهبري در ديدار اخير با اعضاي هيات دولت و برشمردن سه ويژگي نشاط درخدمت ، زنده كردن گفتمان انقلاب اسلامي و روحيه ساده زيستي اعضاي دولت از سوي ايشان گفت: خصوصياتي كه مقام معظم رهبري براي دولت نهم برشمردند در حقيقت ايده هايي است كه دولت براساس آنها روي كار آمده است، يا به عبارت ديگر علت روي كار آمدن اين دولت است.
سخنگوي دولت افزود پس از يك دوره كه احساس مي شد اين نگرش در حال متروك شدن است اين مهمترين اتفاقي بود كه رخ داد و مردم بار ديگر به اين تفكر و آرمان ها روي آوردند.
دكتر الهام با بيان اينكه ازشروع كار دولت نهم ،حمايت مقام معظم رهبري از اين دولت با حمايت از دولت‌هاي قبل متفاوت بود گفت ايشان در واقع از گفتمان دولت حمايت مي كنند، در دوره‌هاي قبل نيز مقام معظم رهبري از ظرفيت‌هاي اجرايي كه دولت‌ها داشتند حمايت مي كردند و بارها نيز تاكيد كردند كه دغدغه‌شان اين است كه هميشه از دولت‌ها حمايت كنند، ولي تفاوت نوع حمايت مقام معظم رهبري از اين دولت با ديگر دولت ها از همان اول احساس مي شد.
وي با بيان اينكه ايجاد روح نشاط سياسي ، اميد به حركت و آينده و تعامل مثبت اسلامي بين دولت و ملت همه ظرفيت‌هاي يك حركت سازنده در كشور هستند گفت: با روي كار آمدن دولت نهم اين ويژگيها محقق شد.
دكتر الهام در پاسخ به سوالي درباره اينكه مقام معظم رهبري بر اهميت اطلاع رساني هنرمندانه از خدمات دولت تاكيد داشته اند، و آيا دولت ابزار كافي براي اطلاع رساني ويا استراتژي رسانه‌اي ندارد گفت:ابزار اطلاع رساني، رسانه است و رسانه‌ها هم عمدتا يك نهاد مستقل ازدولت هستند وهرگاه دولت رسانه‌ها را استخدام كرده و در واقع روح دولتي را بر رسانه‌ها تحميل كرده، يا توليد رسانه‌ي دولتي كرده اطلاع رساني نيز در آن دولت بهتر صورت گرفته است و ما اين قضيه را در دوم خرداد شاهد بوديم. وي افزود: دولت قبلي رسانه‌هايي را بر مبناي گفتمان دولت ايجاد كرد وبا حمايت و پشتيباني از آنها از نظر مادي و معنوي يك حلقه‌ي گسترده اي را ايجاد كردو دولت در عرصه ي سياسي ، اجرايي و هم در عرصه ي رسانه‌اي متولد شد و اين امر مهمي است چرا كه بخش بزرگي از قدرت دولت را رسانه تشكيل مي دهد و در واقع قدرت واقعي رسانه است.
وزير دادگستري تصريح كرد: ما در دولت نهم اين حالت را نداشته ايم و از طرف ديگر با رسانه‌هاي توليد شده مبتني بر گفتمان دولت قبل هم مواجه بوديم كه تعطيل هم نشدند و تغيير گفتمان نيز ندادند و از نظر تامين امكانات ، منابع و اعتبارات نيز با دولت جديد مشكلي پيدا نكردند وبدون محدوديت و با قوت كار خود را ادامه دادند و چنانچه كه مي بينيد همچنان حالت رقيب خود را با دولت حفظ كرده‌ا‌ند.
وي گفت : به عبارت ديگر دولت نهم نيروي رسانه‌اي جديدي را با خود نياورد، البته نمي گويم اين درست است يا غلط، ولي اين مساله اتفاق نيفتاد و از طرفي رسانه‌هاي رقيب نيز در اين حوزه حفظ شدند.
دكتر الهام با تاكيد بر اينكه رسانه ملي بايد يك رسانه‌ فراجناحي باشد گفت: به نظر من رسانه ملي بايد در تمام دوره‌ها منطبق با گفتمان انقلاب بماندو اين رسانه در ساختار قانون اساسي كاملا مستقل از دولت و قواي ديگر است و در حقيقت بزرگترين قدرت ملي و سياسي و همچنين رسانه اي انحصاري است واين مساله‌ا‌ي است كه در قانون اساسي نيز به آن اشاره شده و مشمول قواعد سياستهاي اصل 44 قانون اساسي هم نيست.
وي با طرح اين پرسش كه چه نظارتي بر صداوسيما وجود دارد؟ گفت:« من مي گويم هيچ نظارتي بر صدا و سيما وجود ندارد. برخي فكر مي كنند اين رسانه در اختيار رهبري است، ولي مقام معظم رهبري نيز فقط بر اساس تكليف قانون اساسي رييس رسانه‌ ملي را نصب مي كنند مانند رييس قوه قضاييه كه از سوي ايشان نصب مي‌شود و حتي مي‌خواهم بگويم كه به نوعي مقام معظم رهبري با تنفيذ آراي مردم رييس جمهور را نيز منصوب مي كنند چرا كه حكم رياست جمهوري صادر مي‌شود و در اين حكم مي آيد "راي مردم را تنفيذ و شما را به رياست جمهوري منصوب مي كنم."
سخنگوي دولت تاكيد كرد: لذا نمي توان گفت كه تمام كاركرد صدا و سيما منطبق بر خواست، مطالبه و سليقه ي رهبري است.
دكتر الهام خاطر نشان كرد اكنون يك شوراي نظارت بر صداوسيما وجود دارد كه در حقيقت اين شورا بي حاصل و ناكارآمد است و نظارتي كه دارد نظارت اطلاعي است و ظرفيتي براي ورود به اين عرصه را ندارد.
وي افزود:درحالي كه قانون اساسي رسانه رامتعلق به قواي كشور از نظر حوزه اطلاع رساني دانسته است، ولي ما مي بينيم اين دستگاه‌ پرقدرت فاقد نظارت است ودر حقيقت تنها قدرت بي نظارت رسانه ي ملي است كه نه مجلس بر آن نظارت دارد، نه دولت و نه پاسخگويي به رهبري دارد.
رئيس شوراي اطلاع رساني دولت در بخش ديگري از صحبت هاي خود با بيان اينكه مسووليت اطلاع رساني بر عهده رسانه ملي است، نه دولت، ادامه داد:چون اين رسانه در اختيار دولت نيست نمي توانيم بگوييم دولت بيايد با توجه به ابتكارات خود از اين رسانه بهره برداري كند.
وي با بيان اينكه اين رسانه بسط يد دارد و هيچ دري روي اين رسانه بسته نيست گفت:مثلا رييس اين سازمان عضو شوراي امنيت ملي كشور است از طرف ديگر در دولت حضور دارد و به طور كلي در هيج جا غايب نيست بنابراين دامنه ي حضور نامحدودي دارد و آزادانه مي توائد اطلاعات را پردازش كند و به امر اطلاع رساني بپردازد.
دكتر الهام با بيان اينكه «اين مساله غلط است كه دولت يا حاكميت بايد به طور كلي حتما بيايند برنامه از صداوسيما بخرند يا برنامه اي توليد كنند تا به صورت گزارش (رپورتاژ) آگهي يا تبليغات منتشر شود،گفت:حتي ممكن است اين تبليغات در بعضي از جاها اثرات منفي داشته باشد و به طور كلي در اين موضوع من معتقدم كه ضعف از صداوسيما است.
وي در پاسخ به اين سوال كه پس چرا مقام معظم رهبري در سخنان خود دولت را مخاطب قرار داده بودند گفت:دولت تنها مخاطب نبود،بلكه رسانه ملي نيز مخاطب بود و در صحبت اخيرشان كه مبحث اطلاع رساني هنرمندانه را مطرح كردند دو بار صدا وسيما را مخاطب قرار دادند و تاكيد كردند صحبت هاي رييس جمهور در اين جلسه عينا پخش شود.
وي با بيان اينكه اگر صداوسيما مدعي فقدان اطلاعات باشد، اين عذر اصلا پذيرفتني نيست، گفت:از طرف ديگرما هم معتقديم مثلا روابط عمومي ها در دستگاه هاي دولتي بايد تقويت شوند و دولت نيز امر اطلاع رساني را گسترش دهد و اعتقاد داريم كه نبايد روابط عمومي ها تشريفات يا فقط به فكر جا انداختن كارهاي رييس دستگاه شان باشند بلكه بايد ارتباط و اطلاع رساني را تقويت كنند، ولي در اين عرصه مهم ترين ركن را رسانه مي دانيم.
سخنگوي دولت در ادامه با بيان اينكه رسانه منتقد مايل نيست اخبار دولت را پوشش مناسب دهد چرا كه اطلاع رساني با جهت‌گيري گفتماني رسانه منطبق است و هر رسانه اي خواستگاه ايدئولوژيك خود را دارد در پاسخ به اين سوال كه شما انتظار شفاف و روشن‌تان از رسانه ي ملي چيست؟ گفت: رسانه ملي اكنون يك قدرت بي نظارت است در حالي كه طبق قانون در برابر دستگاه‌هاي اجرايي، قضايي و مقننه تكاليفي دارد و بايد اين تكاليف خود را عمل كند، ولي اكنون مي بينيم كه اين احساس تكليف در اين رسانه وجود ندارد و بيش از آنچه كه هست احساس استقلال مي كند و تعريف مستقل بودن اين رسانه از دستگاه هاي ديگر در ذهنيت مسوولان اين رسانه رسوخ كرده است.
دكتر الهام گفت : بايد اين فكر اصلاح شود و مسؤولان اين رسانه بايد خود را عضوي از اين مجموعه بدانند كه نسبت به اين مجموعه ها و دستگاه ها مسووليت دارد و اين مسووليت بايد درجهت تقويت و پيشبرد نيازمندي‌هاي رسانه اي و اطلاع رساني هر يك از اين قوا باشد.
وي گفت: ‌البته من يك ظرفي را براي نقادي رسانه ملي بر مسير گفتمان انقلاب اسلامي و رهبري كه فراتر از قوا است قائل هستم،ارتباط گسترده با مردم‌، شفافيت اطلاعات و يا به عبارتي ديگرتعامل اسلامي با مردم؛ولي اينكه مدعي شود ما سخنگوي مردم هستيم و فقط بيايد ناكارآمدي‌ها،ضعف‌ها ، اشكالات و مطالبات را كاملا مطرح كند آن را بزرگ كند و روي آن متمركز شود؛ درست نيست.
سخنگوي دولت با تاكيد بر اينكه اين رسانه بايد نيازمندي هاي قوا را برطرف كند گفت: ‌صدا و سيما بايد نسبت به روساي قوا پاسخگو باشد و در اين عرصه به مردم نيز خدمت ارائه دهد.
وي با بيان اينكه من معتقدم حلقه مفقوده همين جاست اضافه كرد: اين بحثي است كه ما به آن نپرداخته ايم .در واقع اين مساله مهم است كه نظارت بر مهم‌ترين قدرت تفكر سازي و مديريت افكار عمومي و فرهنگ عمومي كشور كه يك حركت انحصاري نيز دارد با چه كسي است واين در قانون به وضوح تعريف نشده است.
وي در ادامه در پاسخ به اين سوال كه ايا منظور شما نظارت نمايندگاني از سه قوه بر عملكرد اين سازمان است گفت:قانون اساسي اين را مي گويد،منتها تعريفي كه براي اين شاكله شده ناكارآمد است و اين شوراي نظارتي كه تشكيل شده، بي‌حاصل است و تنها جنبه اطلاعي دارد ما بايد اين را بازنگري كنيم همانطور كه مثلا رييس جمهور و وزرا توسط مجلس يا رسانه كنترل مي شوند و مورد سوال قرار مي گيرند.
دكتر الهام با بيان اينكه اگر رسانه‌ها نقدي دارند بايد اين نقد در مسير گفتمان باشد گفت: مثلا رسانه اي كه نگرش سكولاريسم و غرب گرايانه‌اي دارد نمي تواند ما را نقد كند چون محتواي گفتماني‌اش فرق مي كند، جهت‌گيري متفاوت است. در صورتي كه گفتمان دولت گفتمان انقلابي است و گفتمان حاكم در آن رسانه متفاوت از آن گفتمان است.
وي در پاسخ به پرسشي درباره تاكيد مقام معظم رهبري بر مساله تفاوت نقد و تخريب و اينكه «ما در اين شرايط بيشتر شاهد تخريب دولت هستيم يا نقد آن؟» گفت: آنچه كه من واقعا مي بينم بيشتر قالب تخريبي داردوانتقاد و مسائل قابل استفاده بسياركم است.
دكتر الهام با بيان اينكه دولت نهم از نقد استقبال مي كند گفت: يك آدم عاقل بايد هزينه اي بكند تا كارش نقد شود، ما از نقدهاي مناسب استفاده مي‌كنيم چون در واقع نقد يك نعمت است و ما به صورت مجاني از اطلاعاتي كه در مطالب نقادي به ما داده مي شود استفاده مي كنيم؛كسي اين مساله را انكار نمي‌كند، اگر كسي اين مساله را انكار كند يا مستبد است يا درايت ندارد .
وي در عين حال با بيان اينكه نقد مناسب مهمترين ظرفيت براي تكميل كار است و در واقع اگر وجود داشته باشد دولت را كمك و ياري مي كند گفت:اين دولت هم دولت مستبدي نيست و اين خصلت را ندارد كه نقد را قبول نكند. البته دولت قاطعيت دارد و وقتي تصميمي را مي گيرد جدي آن تصميم را دنبال مي كند چرا كه ما معتقديم وقتي دولتي جدي نباشد در اجراي مصوبات و وظايف كارآمد نخواهد بود.
دكتر الهام افزود: مردم، دولت و مديري قاطع و جدي را مي خواهند نه كسي كه هميشه متزلزل باشد و هيچ وقت تصميم نگيرد همانطور كه گفتم اين دولت مستبد نيست، ولي جدي و پركار است و از انتقادات نيز استفاده مي كند، ولي متاسفانه ما انتقاد كم مي بينيم.
سخنگوي دولت با بيان اينكه اين دولت درجهت اصلاح بودجه نويسي ‌،نظام اداري متمركز، دادن مسووليت‌ها به يك نهاد پاسخگو در راستاي حذف بروكراسي و كارآمدتر كردن نظام اداري حركت كرده است ، گفت:ما مي بينيم به اين كارهاي مناسب دولت هجمه صورت مي‌گيرد و در واقع اين كارهاي خوب را زير سوال مي برند.
وي گفت: از طرف ديگر ما تهاجمي را به مباني گفتماني دولت نيز مشاهده مي كنيم كه اين كمي گسترده تر نيز شده است.
دكتر الهام در ادامه در پاسخ به اين سوال كه تخريب كنندگان دولت بيشتر در كدام يك از طيف‌هاي مورد اشاره مقام معظم رهبري قرار مي‌گيرند؟ گفت:بيشتر تخريب‌كنندگان دولت از مرتدين انقلاب هستند، آنهايي كه اگر زماني انقلاب را قبول داشتند، ولي اكنون قبول ندارند، يعني مرتد از انقلاب شده اند. يعني امام(ره) و انقلاب را تا جايي قبول داشتند و اكنون كنار گذاشتند و با اين دولت كه گفتمان انقلاب را احيا مي كند مشكل دارند. اينها كم نيستند. البته عده اي نيز هستند كه از روي كم اطلاعي اين كار را انجام مي دهند؛يعني كينه ندارند بلكه در اين مساله رقابت‌هاي سياسي و حب و بغض جناحي بر بينش‌شان غلبه پيدا كرده است.
وي درباره سخنان برخي درباره عبور از احمدي نژاد با بيان اينكه يكي از ويژگي‌هايي كه اين دولت را متمايز و شاخص كرده غير جناحي و غير حزبي بودن آن است،گفت: رييس جمهور در دور اول انتخابات نامزد هيچ جرياني نبود ودر دور دوم نيز گروه هاي سياسي يك تصميم برآيندي گرفتند كه چه كنند و بعضا از احمدي نژاد حمايت كردند لذا اينكه برخي از جريان‌هاي سياسي درحال حاضر مي گويند ما مي خواهيم از احمدي نژاد عبور كنيم، سوال اين است كه آنها چه موقع با اين دولت همراهي كردند كه حالا مي خواهند عبور كنند؟
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا آقاي رييس جمهور در انتخابات آتي نيز مستقل خواهد آمد يا اينكه مورد حمايت گروه‌هاي سياسي اصولگرا قرار مي‌گيرد؟ گفت:«نمي دانم، ولي روحيه‌ احمدي نژاد همين است كه بيان كردم. او تعهد به مردم دارد و براساس همين وضع و مباني پيش رفته و عوض نشده است.»
سخنگوي دولت با بيان اينكه بايد نسبت هاي احزاب را با اين روحيه‌ي دولت ديد گفت:وقتي يك رسانه يا نقاد بيروني خاستگاه جناحي دارد طبيعتا گفتمان جناحي آن نيز مبناي نقد خواهد بود و چون رقيب است علاقه دارد كه رقابت كند و در حوزه‌ رقابت ديگر نقد، نقد عالمانه نيست چرا كه حب‌ها و بغض‌ها بر روي آن مي نشيند.
وي درپاسخ به اين سوال كه اكنون برخي از خبرگزاري‌ها و رسانه‌هاي اصولگرا ادعاي همسويي با دولت نهم را دارند، اين دولت به چه ميزان از پتانسيل آنها استفاده كرده است؟ گفت:بعد از اينكه اين دولت روي كار آمد يك طيف گسترده اي كه اسم خود را اصولگرا گذاشته بودند اعلام همسويي با دولت كردند و گفتند كه طيف همسو و در واقع پشتيبان فكري دولت هستند؛ درحالي كه در واقعيت بيروني اينها همان نسبت جناحي را با دولت تعريف كردند و چون اين دولت در اختيار آن حزب نبود نسبت به آن هيچ احساس تعهدي نداشتند و در مواردي هم تندي كرده و جنبه انصاف را كنار گذاشتند كه ما اين مساله را در تعامل با مجلس هفتم مي بينيم.
دكتر الهام ادامه داد:اكنون نيز بسياري از اين رسانه ها كه سخنگوي اين جريانات هستند گرچه گفتمانشان را براساس گفتمان انقلاب تعريف مي كنند، ولي نگرش حزبي آنها برگفتمانشان غلبه دارد و اين نگرش حزبي آنها را تحت شعاع قرار داده است مشكلي كه از اين جهت داريم اين است كه وقتي آنها خود را همسو با دولت بيان مي كنند، در برخي از مواقع رقيبان از اين مساله به عنوان برگي عليه دولت استفاده مي كنند.
سخنگوي دولت تصريح كرد: برخي اصولگرايي را يك حزب تعريف كرده‌اند، در صورتي كه اصولگرايي حزب نيست و بسيار فراتر از يك حزب است.
 
 
Powered by Tetis PORTAL