10 بهمن 1386 9:42:31
صندوق حمايت از بزه ديدگان در وزارت دادگستري تشكيل مي شود
در جلسه مسئو‌لان عالي قضايي كه دوشنبه اين هفته برگزار شد مواد ديگري از لايحه حمايت از بزه ديدگان بحث و بررسي شد.

به موجب يكي از مواد اين لايحه، به منظور حمايت از بزه ديدگان و جبران خسارت آنان صندوقي به نام صندوق حمايت از بزه ديدگان در وزارت دادگستري تشكيل مي‌شود.
از جمله اهداف اين صندوق اعطاي كمك‌هاي مالي ، پرداخت هزينه‌هاي درمان، پرداخت هزينه‌هاي بيكاري براي مدت معين، جبران خسارت‌هاي معنوي و اعطاي وام به بزه ديدگان بر اساس شرايط و ضوابط پيش‌بيني شده در اين لايحه است.

 
 
Powered by Tetis PORTAL