11 دي 1391 9:48:20
وزير دادگستري:
در اجراي اصل 44 تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله داريم
وزير دادگستري در چهارمين همايش اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي گفت: در شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسي امروز برگزاري چنين همايشي مي تواند در روند چرخه اقتصادي كشور گره گشا باشد.
سيد مرتضي بختياري وزير دادگستري در ابتداي اين همايش اظهار كرد: گرچه در مورد اجرايي شدن سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و قوانين و مقررات مرتبط در سالهاي اخير فعاليت ها و تلاش هاي قابل تقديري انجام شده است لكن تا رسيدن به نقطه مطلوب و خواستگاه مقام معظم رهبري «مدظله العالي» فاصله داريم.
 
متن كامل سخنراني وزير دادگستري در اين همايش در لينك آرشيو سخنرانيهاي وزير دادگستري قابل بهره برداري است.
 
 
Powered by Tetis PORTAL