3 شهريور 1389 10:43:51
در نامه اي به رئيس قوه قضاييه؛
وزير دادگستري خواستار راه اندازي شعب رسيدگي به جرايم الكترونيكي در دادگاهها شد
بختياري در اين نامه خواستار صدور دستور رئيس قوه قضاييه به رئيسان كل دادگستري استانها جهت تخصيص شعب جرايم الكترونيكي شده است.

وزير دادگستري در نامه اي به رئيس قوه قضاييه خواستار اجراي ماده 33 قانون چهارم توسعه مبني بر راه اندازي شعب جرايم الكترونيكي در دادگاهها شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت به نقل ازايرنا، در نامه سيد مرتضي بختياري وزير دادگستري به آيت الله صادق لاريجاني رئيس قوه قضاييه آمده است:' به موجب تبصره 4 بند ط ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، قوه قضاييه موظف شده شعبه يا شعبي از دادگاهها را براي بررسي جرايم الكترونيكي و تجارت سيار اختصاص دهد كه عليرغم پيگيري اين وزارت حسب اطلاع تا اين تاريخ اقدام مقتضي معمول نگرديده است.

بختياري در اين نامه خواستار صدور دستور رئيس قوه قضاييه به رئيسان كل دادگستري استانها جهت تخصيص شعب مزبور شده است.
 
 
Powered by Tetis PORTAL