28 تير 1389 13:53:3
وزير دادگستري با سفير جمهوري آذربايجان ديدار كرد
سيد مرتضي بختياري - وزير دادگستري- صبح امروز با سفير جمهوري آذربايجان در تهران ديدار كرد .
در اين ديدار كه در دفتر وزير دادگستري برگزار شد آقاي بختياري با اشاره به اشتراكات ديني و فرهنگي بين دو كشور، خواستار گسترش روابط حقوقي و قضايي بين دو كشور شد .
سيد مرتضي بختياري - وزير دادگستري- صبح امروز با سفير جمهوري آذربايجان در تهران ديدار كرد .در اين ديدار كه در دفتر وزير دادگستري برگزار شد ، بختياري با اشاره به اشتراكات ديني و فرهنگي بين دو كشور، خواستار گسترش روابط حقوقي و قضايي بين دو كشور شد. جوانشير-سفير جمهوري آذربايجان- نيزدر اين ديدار بر گسترش روابط بين دو كشور تاكيد كرد .
 
 
Powered by Tetis PORTAL