22 تير 1393 12:24:6
بيانيه مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك وزارت دادگستري جمهوري اسلامي ايران
چند ماهي است، كودكان در منطقه ما ودر تعدادي ازكشورها، آماج حملات تروريستي و تجاوزات بي شرمانه هستند.

پيمان نامه حقوق كودك كه پس از سالها  همفكري و مطالعه چالشها و اقدامات با اجماع اكثريت كشورها به تصويب رسيده است محوري ترين موضوعش تضمين حمايت هاي لازم از كودكان به منظور رعايت مصالح عاليه آنان است، كشورهاي دنيا اين معاهده را به دليل اهميت دوران كودكي و نوجواني بدون كمترين ترديدي پذيرفتند و آنرا ملاك عمل قرار دادند، اما متاسفانه در هفته هاي اخير در برابر چشمان ميليونها انسان آزادانديش و سازمانهاي مسئول منطقه اي و بين المللي بديهي ترين حقوق كودكان يعني "حق حيات"، توسط متجاوزين به حقوق انسانها نقض و از سوي تكفيري ها در كشورهاي سوريه و عراق و در روزهاي اخير توسط جنگنده هاي رژيم غاصب اسرائيل در نوار غزه و سرزمين هاي اشغالي ناجوانمردانه اين حق مسلم سلب مي گردد.

موازين بين المللي در بدترين شرايط جنگي و مخاصمات مسلحانه، بر حفظ حقوق كودكان تاكيد دارد و از تمامي طرفهاي درگير ميخواهد به هيچ وجه زندگي كودكان  به خطر نيفتد. در اين تعهدات، تاكيد مي‌شود كه حقوق كودك نيازمند حمايت ويژه بوده و گرفتار كردن كودكان در وضعيت هاي مناقشات مسلحانه و حمله مستقيم به مناطقي كه كودكان بخشي از جمعيت آن به شمار مي‌روند مسئوليت جهاني دارد. علي‌ايحال با توجه به تمامي اين اصول، متجاوزين بدون كمترين توجهي به اين موازين به قتل عام كودكان، ربايش آنان و حملات گسترده هوايي به مناطقي كه عمده ساكنين را كودكان و نوجوانان تشكيل مي دهد، اقدام مي‌نمايند. مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك وزارت دادگستري جمهوري اسلامي ايران ضمن محكوم كردن اين اقدامات ضد بشري، از سازمانهاي مسئول بين المللي به ويژه كميته حقوق كودك سازمان ملل و صندوق كودكان ملل متحد (يونيسف) تقاضا دارد به فوريت مداخله و امنيت لازم را براي كودكان در مناطق مذكور تضمين نمايند.

 

 

                                      دبير خانه مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك

وزارت دادگستري

تيرماه 93

 

 
 
Powered by Tetis PORTAL