10 تير 1391 10:10:37
تلازم و تعامل علم مديريت با دانش قضايي
مديريت، فرآيند به كارگيري موثر و كارآمد مادي و انساني توام با برنامه ريزي، سازماندهي بسيج امكانات و منابع، هدايت و كنترل است كه براي دستيابي به اهداف سازماني و بر اساس نظام ارزشي مورد قبول صورت مي گيرد.
مقاله پيش رو به قلم غلامرضا سعيدي قائم مقام وزير دادگستري به رشته تحرير در آمده است كه متن كامل آن در بخش مقالات قابل بهره برداري است.
 
وسعت و دامنه اين دانش به گونه اي است كه عليرغم ضرورت وجود آن در تمامي بخشهاي تصميم گيري جامعه، اما هنوز نتوانسته است تعريف واحدي از خود را مديريت كند. تعريف جامع و واحد آن هر چه هست، ما امروز به نيكي در مي يابيم كه قدر مشترك تمامي كشورهاي توسعه يافته جهان بهره گيري حداكثري از اين دانش مي باشد كه آن را در حوزه هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و حتي قضايي به كار بسته اند به نحوي كه در «نقش هاي پنهان بخشهاي مختلف اين جوامع» تار و پودي از مديريت جلوه مي كند....
 
 
Powered by Tetis PORTAL