8 خرداد 1392 16:3:14
معاون وزير دادگستري خبر داد:
لايحه «پيشگيري از وقوع جرم» شنبه در مجمع تشخيص بررسي مي‌شود
معاون حقوقي و پارلماني وزير دادگستري گفت: لايحه پيشگيري از وقوع جرم شنبه هفته آينده در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح خواهد شد.

عبدالعلي ميركوهي درباره آخرين وضعيت لوايح قضايي، اظهار كرد: در بررسي لايحه پيشگيري از وقوع جرم مجلس و شوراي نگهبان با يكديگر اختلاف پيدا كردند و همين موضوع باعث شد تا اين لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شود.

وي خاطرنشان كرد: اين لايحه شنبه هفته آينده در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح خواهد شد تا ان‌شاء‌الله به تصويب نهايي برسد.

ميركوهي خاطرنشان كرد: در كميسيون حقوقي و قضايي مجمع تشخيص مصلحت نظام، لوايح پيشگيري از وقوع جرم و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري بررسي و به صحن مجمع تشخيص مصلحت فرستاده شده است. اگر در صحن مجمع نيز اين لوايح به تصويب برسند، قابل اجرا هستند.

وي با بيان اين كه لايحه پليس قضايي يكي از لوايح مهم مورد بررسي در كميسيون لوايح دولت است، اظهار كرد: اين لايحه در كميسيون لوايح دولت تصويب شد اما هنوز به مجلس شوراي اسلامي نرسيده است.

وي با بيان اين كه لايحه مالكيت ادبي و هنري در كميسيون لوايح دولت به‌سر مي‌برد، گفت: اين لايحه مراحل نهايي خود را طي مي كند و تا دو هفته آينده براي تصويب به هيات وزيران فرستاده خواهد شد.

معاون حقوقي و پارلماني وزير دادگستري خاطرنشان كرد: لايحه تجارت از سوي شوراي نگهبان به مجلس اعاده شد تا به صورت معمولي به اين لايحه رسيدگي شود؛ زيرا نظر شورا اين است كه اين لايحه مشمول اصل هشتاد وپنجي نمي‌شود و بايد به صحن مجلس بيايد.

وي وضعيت لايحه قضازدايي را مورد اشاره قرار داد و گفت: اين لايحه هنوز در كميسيون قضايي به مرحله نهايي نرسيده است تا به صحن علني مجلس بيايد. كميسيون هاي فرعي در مورد اين لايحه نظر داده‌اند ولي هنوز كميسيون قضايي مجلس نسبت به اين لايحه نظر نداده است.

معاون حقوقي و پارلماني وزير دادگستري گفت: مهلت آزمايشي قانون ثبت اختراعات اوايل امسال به پايان رسيد و كميسيون قضايي پيشنهاد داد كه به مدت دو سال اين قانون تمديد شود. اين قانون براي بررسي در نوبت اول صحن مجلس قرار دارد كه پس از بررسي بودجه سال 92 در مجلس شوراي اسلامي مطرح و تصويب خواهد شد.

 
 
Powered by Tetis PORTAL