12 آذر 1390 10:22:31
مدير كل بازرسي وزارت دادگستري:
نيازمند تعامل بيشتر بين حوزه هاي بازرسي هستيم
مدير كل بازرسي و رسيدگي به شكايات وزارت دادگستري در جمع مديران كل بازرسي وزارتخانه ها و سازمانها و استانداريهاي كل كشور خواستار ارتباط و تعامل بيشتر بين حوزه هاي بازرسي در دستگاههاي اجرايي شد.
امين رجبي مدير كل بازرسي و رسيدگي به شكايات وزارت دادگستري اظهار داشت: مي بايست ابتدا در حوزه نظر و با تكيه بر اصول اصيل ديني و فرهنگي و نيز اخلاق انساني، نقشه راهي ترسيم كرد و بعد با اتخاذ تدابير مناسب راه را به درستي پيمود.
وي همچنين افزود: اگر اصول اسلامي در همه عرصه هاي زندگي و خصوصا در حكومت جاري و ساري شود، موجبات تعالي و سعادت جامعه را فراهم كرده ايم.
رجبي در تشريح امر بازرسي در وزارت دادگستري گفت: معدودي از وزارتخانه ها فاقد تشكيلات استاني در سراسر كشور هستند و بعضا به صورت ستادي اداره مي شوند كه اين امر سبب شده تا امر بازرسي در چنين دستگاههايي از گستردگي و پيچيدگي خاصي برخوردار نباشد كه وزارت دادگستري از جمله اين دستگاههاي اجرايي است.
رجبي اضافه كرد: بازرسي در وزارت دادگستري به دو شيوه موردي و زمانبندي شده ساليانه انجام مي شود كه بر اين اساس تمامي حوزه هاي وزارتخانه مورد بازرسي قرار گرفته و نتيجه آن به وزير اعلام مي شود.
رجبي در اين جلسه با انتقاد از كمرنگ بودن تعامل بين حوزه هاي بازرسي در دستگاههاي اجرايي خواستار برقراري ارتباط موثر و مستمر در اين حوزه شد.
 
 
Powered by Tetis PORTAL