4 ارديبهشت 1389 19:31:38
نشست حقوقي وقضايي ايرانيان خارج از كشور-2
بدهي بيش از400 فارغ التحصيل ايراني خارج ازكشور بابت وثيقه
نماينده وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري در كارگروه قضايي و حقوقي شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور گفت: 438 ايراني فارغ التحصيل خارج از كشور بابت وثيقه از50 تا100 ميليون تومان به نرخ روز بدهكار هستند.
طالبي افزود: اين افراد دانشجوياني بودند كه از بورسيه استفاده كردند و با هزينه دولت و گرفتن ارز ، در زمان هاي طولاني ، قبل و بعد از انقلاب در خارج از كشور تحصيل كردند.
وي گفت: اين تعداد بيش از800 نفر بودندكه از اين ميان ، افرادي كه وثيقه ملكي گذاشته بودند با بازگشت به ايران ، مبلغ وثيقه خود را تصفيه كردند.
طالبي افزود : درپي آن هستيم تا براي عده اي از دانشجويان كه با توجه به سپردن وثيقه به كشور بازنگشتند اما هم اكنون در پذيرش دانشجويان ايراني در خارج از كشوركمك مي كنند تسهيلاتي قائل شويم.
همچنين نماينده ثبت احوال در اين نشست گفت: دو سال پيش در مجلس شوراي اسلامي ، ماده واحده اي به تصويب رسيد كه تحت شرايط خاصي به فرزندان مادران ايراني پس از رسيدن به سن 18 سال تابعيت ايراني اعطا شود.
طالبي با بيان اينكه اين ماده واحده ناظر به كساني است كه در داخل ايران هستند افزود: براي ايرانياني كه در خارج از كشور با همسران خارجي ازدواج كردند بايد اصلاحاتي در اين ماده واحده اعمال كنيم تا براي فرزندان اين افراد نيز شناسنامه صادر شود.
در نشست هم انديشي كارگروه قضايي و حقوقي شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور ، ايجاد كارگروه تخصصي تابعيت ، احوالات شخصيه و وثيقه مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد اعضاي اين كارگروه از وزارتخانه هاي دادگستري ، علوم ، بهداشت ، اطلاعات ، امور خارجه و دادگستري كل استان تهران و نيز اداره كل حقوقي قوه قضائيه تشكيل شود.
كارگروه قضايي و حقوقي يكي از شش كارگروه شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور است كه براساس مصوبه نشست امروز هر 45 روز يك بار تشكيل جلسه مي دهد.
 
 
Powered by Tetis PORTAL