11 آبان 1389 11:48:24
دبير مرجع ملي حقوق كودك:
كودكان در ايران اعدام نمي‌شوند
دبير مرجع ملي حقوق كودك با تكذيب اعدام كودكان در ايران گفت: در ايران به هيچ عنوان افراد زير 18 سال قصاص يا اعدام نمي‌شوند.
مظفر الوندي دبير مرجع ملي حقوق كودكان امروز در ديدار با ژان نيكلا بوز مشاور يونيسف در امور حمايت از كودكان در دفتر منطقه‌اي خاورميانه و شمال آفريقا گفت: از زماني كه وزارت دادگستري به عنوان مرجع ملي حقوق كودك شناخته شده همكاري خوبي با يونيسف داريم كه اين همكاري‌ها بايد در حد مطلوب افزايش يابد.
وي اظهار داشت: تعامل اطلاعات، ديدگاه‌ها، سياست‌ها و راهبردهاي جهاني در حيطه حمايت از كودكان مورد تأكيد طرفين است.
الوندي افزود: ايران از پيشگامان انعقاد قرارداد با يونيسف در حمايت از كودكان است و دولت ايران وزارت دادگستري را به عنوان مرجع حقوق ملي كودك معرفي كرده است.
مشاور وزير دادگستري گفت: گزارش ادواري حقوق كودك توسط مرجع ملي در حال تنظيم است و اطلاعات ذي قيمتي تهيه شده كه گزارش مفصل آن ارائه خواهد شد.
الوندي تصريح كرد: پيش‌نويس آيين‌نامه مرجع ملي حقوق كودك در حال تهيه است و در تهيه آن از تجارب ديگر كشورها و اسناد يونيسف استفاده كرديم.
ژان نيكلا بوز در اين جلسه با اشاره به تجربيات مثبت ايران در زمينه حقوق كودك گفت: بايد حقوق كودك در تدوين سياست‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي دولت رعايت شود.
وي درباره اعدام كودكان در ايران سخن گفت كه در پاسخ به دبير مرجع ملي حقوق كودك گفت: موارد اعدام افراد زير 18 سال در ايران نداريم يكي دو موردي هم كه يونيسف با ما در اين ارتباط مكاتبه كرده موضوع را بررسي كرديم كه صحت نداشت.
الوندي به لايحه رسيدگي به جرائم اطفال، مجلس دانش‌آموزي، تغذيه، بهداشت و مسائل ديگر به عنوان تجارب مثبت جمهوري اسلامي اشاره كرد.
 
 
Powered by Tetis PORTAL