27 ارديبهشت 1390 14:56:4
قائم مقام وزارت دادگستري:
نتيجه تعامل قوه قضاييه و مجريه رشد قابل توجه بودجه دستگاه قضايي است
قائم مقام وزارت دادگستري گفت: خوشبختانه تعامل و همكاري ويژه‌اي بين قوه مجريه و قضاييه ايجاد شده و نتيجه آن رشد قابل توجه بودجه دستگاه قضايي در سال 90 است كه اين رشد بيشتر در بخش عمراني قابل توجه است.
غلامرضا سعيدي در حاشيه نشست پيگيري مصوبات سفرهاي استاني در جمع خبرنگاران، خاطر نشان كرد: اين نشست در جهت هماهنگي و تعامل ميان قواي قضاييه و مجريه و روشن شدن وضعيت بودجه بخصوص در بخش عمراني است.
وي ادامه داد: همچنين پيگيري و تسريع در اجرايي شدن مصوبات سفرهاي استاني دور اول، دوم و سوم و پيش‌بيني موارد مورد نياز و برنامه‌ريزي براي دور چهارم سفرها و مشخص شدن اولويت‌هاي آنها از اهداف ديگر اين نشست محسوب مي‌شود و وزارت دادگستري نقش ارتباطي ميان قوه قضاييه و قوه مجريه را برعهده دارد و تعامل خوبي در بين اين دوقوه ايجاد شده كه نتيجه‌اش افزايش بودجه دستگاه قضايي است.
قائم مقام وزارت دادگستري، در پاسخ به اين سوال كه چه تدابيري انديشيده شده كه بودجه مصوب سال 90 به درستي هزينه و اجرايي شود، گفت: يك زمان‌بندي دقيقي دنبال شده است كه در اين برنامه‌ريزي قوه قضاييه و قوه مجريه با محوريت وزارت دادگستري اولا اولويت را به پروژه‌هاي مشكل‌دار قوه قضاييه بدهد و ثانيا در سطح وزارت دادگستري شاخص‌هايي تعيين شود كه پيش از اين وجود نداشت. اگر اين شاخص‌ها تعيين شود، بودجه بر اساس اين شاخص‌ها اختصاص داده خواهد شد و با توجه به تعيين اولويت‌ها زمانبندي دقيق اجرا را نيز تعيين مي‌كنيم.
 
 
Powered by Tetis PORTAL