28 مهر 1390 9:30:53
معاون امور بين‌الملل وزارت دادگستري:
مبارزه با فساد بدون همكاري بين‌المللي ممكن نيست
معاون امور بين‌الملل وزارت دادگستري گفت:‌ مبارزه با فساد بدون همكاري بين‌المللي ممكن نيست.
 كاظمي ابدي، معاون امور بين‌الملل وزارت دادگستري در برنامه اجرايي مراسم اختتاميه نظام ارزيابي مديريت سلامت اداري كه عصر امروز در مجتمع صنعتي شهيد بهشتي برگزار شد، اظهار داشت‌:‌ زماني كه سازوكار مناسب شكل گيرد، سلامت اداري محقق خواهد شد.
 
وي با اشاره به اينكه فساد پديده شومي است كه هيچ جامعه‌اي از آن مصون نخواهد ماند، ادامه داد: عده‌اي فساد را به سرطان تشبيه كردند چرا كه بسيار با بيماري سرطان يكسان است، در واقع فساد مانند سرطان درمان سختي داشته و اگر سلولي سالم داشته باشد را فاسد و محرك‌هاي بيروني و عوامل ديگر را تشديد و در آن تأثيرگذار است.
 
معاون امور بين‌الملل وزارت دادگستري با بيان اينكه تعريف جامعي از فساد وجود ندارد، عنوان كرد:‌ تمام تعاريف از فساد در چند مورد مشترك است در حقيقت جايي كه فساد است نابرابري اقتصادي وجود دارد.
 
* هركجا كه فساد باشد سرمايه‌گذاري در آنجا مختل مي‌شود
 
وي با اشاره به اينكه هركجا كه فساد باشد، برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري در آنجا مختل مي‌شود، گفت: همه علوم از جمله اجتماعي، سياسي و حقوق به مقوله فساد پرداخته‌اند ولي در دو اصل مي‌توان فساد را بسته‌بندي كرد.
 
كاظمي بيان كرد:‌ فساد يك واقعه اتفاقي نيست و همچنين مختص به يك كشور خاص نبوده و به طور يقين اتفاقات فسادآلود در غرب بيشتر رخ مي‌دهد؛ در واقع اتفاقي نگاه كردن به فساد تا جايي پيش رفته است كه مي‌گويند در غرب نظام و افراد سالم هستند و جهان سوم، نظام و سيستم فاسد دارد.
 
معاون امور بين‌الملل وزارت دادگستري با بيان اينكه فساد پديده‌اي است كه اتفاقي نبوده و بايد به دنبال ريشه آن بگرديم نه مجازات جرم، گفت: فساد تا حدودي رابطه مستقيم با ماهيت اقتصادي و سياسي دارد.
 
كاظمي عنوان كرد: كمك كردن به احزاب براي اينكه در آينده از نفوذ آنها استفاده كنيم، خود فساد است.
 
وي با بيان اينكه برخورد و مبارزه با فساد بايد منطبق با ماهيت نظام آن باشد، افزود: فساد با توجه به پديده جهاني، ارتباطات وسيع و تجارت بين‌المللي ديگر محدود به يك محيط ملي خاص نيست.
 
معاون امور بين‌الملل وزارت دادگستري در ادامه گفت: در گذشته وقتي فرد فساد خاصي انجام مي‌داد بلافاصله فرار مي‌كرد و تأثيري در هيچ كشوري نداشت ولي در حال حاضر چنانچه فساد در كشوري رخ دهد، در كشور ديگر تأثير آن ديده مي‌شود.
 
كاظمي با اشاره به اينكه مبارزه با فساد بدون همكاري بين‌المللي ممكن نيست، گفت: در كنوانسيون بين‌المللي ارتقاي همكاري بين‌المللي و كمك فني از جمله بازگرداندن دارايي‌ها مطرح شده است.
 
وي ادامه داد: در كنوانسيون بين‌الملل به سه دسته توجه شده كه شامل توصيه‌اي، الزام‌آور و گرفتن تعهد خاص از دولت و در نهايت الزام‌آور و اينكه از دولت‌ها مي‌خواهند براساس قوانين خود اقداماتي صورت گيرد، است.
 
معاون امور بين‌الملل وزارت دادگستري با بيان اينكه در كنوانسيون بين‌المللي ۱۰ ماده براي پيشگيري با چارچوب خاص مطرح شده است، افزود: همه فساد را مي‌شناسند ولي تعريفي از آن وجود ندارد؛ كنوانسيون بين‌الملل نقش قابل توجه براي مردم و هم براي سازمان‌هاي مردم‌نهاد قائل شده است.
 
وي ادامه داد: كنوانسيون بين‌الملل از دولت مي‌خواهد كه اشكال فساد را جرم‌انگاري كند؛ ۲۸ ماده در مورد جرم‌انگاري وجود دارد و از سال‌هاي گذشته موانع همكاري بين‌المللي در عدم انطباق عناوين مجرمانه در كشورها وجود داشته است.
 
كاظمي با بيان اينكه رشوه در تمام كشورها از جمله ايران جرم‌انگاري شده است، اظهار داشت: در قوانين ما اختلاس بخش خصوصي جرم‌انگاري نشده ولي در كنوانسيون بين‌الملل بايد جرم‌انگاري شود.
 
وي با بيان اينكه فساد و مبارزه با آن پديده ملي محسوب نمي‌شود، گفت: وزارت دادگستري مطالعاتي انجام داده كه محصول آن گزارش هزار صفحه‌اي در سه عنوان كتاب در اختيار بخش آكادميك (حقوقدانان و قضات) قرار مي‌گيرد.
 
 
Powered by Tetis PORTAL