10 خرداد 1388 16:0:12
دكترالهام:وزرا براي دريافت بودجه مصوب ساعت‌ها در سازمان مديريت صف مي‌كشيدند
بحث هاي اخير درباره تغيير سازمان مديريت به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي از يك كار علمي و تخصصي به يك كار سياسي تبديل شده است كه اين سياسي كاري حق مطلب را ضايع خواهد كرد
سخنگوي دولت گفت: وزرا در زمان سازمان مديريت سابق همانند اسرا براي دريافت يك ريال بودجه مصوب دولت و مجلس بايد در انتظار پاسخ مثبت مديران سازمان مديريت ساعتها و ماهها منتظر مي‌نشستند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت ،غلامحسين الهامبه هنگام بازديد از خبرگزاري فارس اظهار داشت: بحث هاي اخير درباره تغيير سازمان مديريت به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي از يك كار علمي و تخصصي به يك كار سياسي تبديل شده است كه اين سياسي كاري حق مطلب را ضايع خواهد كرد.

حذف برنامه‌ريزي با تغيير سازمان مديريت اشتباه است
 
وي در ادامه تاكيد كرد: تمام كساني كه با پديده تغيير سازمان مديريت به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي مخالفت مي‌كنند، اگر نظرات آنها را در گذشته بررسي كنيم متوجه مي‌شوم كه اين افراد جرات ورود به اين حوزه را نداشته‌اند، اما دولت نهم اين كار را به خوبي انجام داد.

الهام گفت: تصور تغيير سازمان مديريت به معاونت و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و حذف برنامه‌ريزي از سوي برخي افراد يك تفكر اشتباه است چرا كه در حال حاضر يك گفتمان جديد جايگزين يك گفتمان متروك شده است.

سخنگوي دولت اظهار داشت: در اين تغيير يك گفتمان جاي خود را به جاي گفتمان ديگري داد و ساختاري كه مخل برنامه‌ريزي بود از بين رفت.

وي تاكيد كرد: ساختار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در جهت برنامه‌ريزي گفتمان كارشناسي حركت نمي‌كرد و يك مانع براي اجراي اهداف و برنامه‌ها بود.

وزرا اسير سازمان مديريت بودند

سخنگوي دولت گفت: وزرا در كشور نسبت به دولت و مجلس پاسخگو هستند، اما در برابر سازمان مديريت سابق هيچ توانمندي نداشتند.

وي ادامه داد: وزرا در زمان سازمان مديريت سابق همانند اسرا براي دريافت يك ريال بودجه مصوب بايد در انتظار پاسخ مثبت مديران سازمان مديريت ساعتها و ماهها منتظر مي‌نشستند.

الهام گفت: اين انتظار وزرا يك مانع بروكراتيك در جهت پيشبرد برنامه‌ها و اهداف و دولت بود و دولت نهم نيز با قدرت اين مانع را برداشت.
 
 
Powered by Tetis PORTAL