20 دي 1396 8:23:46
لرزه بر حقوق شهروندی

زمانی که شهروندان آگاه باشند که معیارها و استاندارد های لازم و اولیه برای بنای محل سکونت آنان رعایت شده و نظام اداری و اجرایی کشور نیز نظارت و دقت کافی بر عملکرد سازندگان ساختمانی داشته است، می توان تاثیر شگرف چنین آگاهی هایی را در امنیت روانی جامعه درخصوص یکی از نگرانی های جدی در برابر وقوع زلزله های احتمالی ملاحظه نمود. اما نکته ی مهمی که در مثال فوق قابل توجه می باشد آگاهی و اطلاع است. آگاه بودن مردم از حقوق خود در جامعه که این امر ضرورت پرداختن به مقوله ی آموزش حقوق شهروندی در بستر اجتماع را دو چندان می کند.

لرزه بر حقوق شهروندی
حسین عرفانی مقدم
مدیرکل دفتر حقوق بشر و پیگیری حقوق شهروندی وزارت دادگستریاتفاقات روزهای اخیر کشور از زلزله خسارت بار و سهمگین استان کرمانشاه گرفته تا دلهره های وقوع زلزله احتمالی در دیگر استان های کشور از جمله پایتخت، باسرعت قابل توجهی تحت الشعاع اعتراضات برخی افراد در شهرها، با هدف توجه بیشتر به اوضاع و احوال اقتصادی موجود، قرار گرفت. به گونه ای که هیچ اثری از اضطراب و نگرانی احتمال وقوع زلزله در افکار عمومی باقی نمانده است، اما امیدوارم تدبیر بیش از پیش مسئولین، برای اتفاقات ناگهانی بعدی از آمادگی اولیه و هماهنگی دستگاه های اجرایی کشور برای کاهش خسارات مادی و معنوی شهروندان حاکی باشد.
آنچه که در این مجال بدان پرداخته خواهد شد اهمیت توجه به طریق ارتقاء سطح آگاهی های عمومی در زمینه حقوق شهروندی است و اینکه نیاز به فرهنگ سازی برای دقت بیشتر و توجه مردم به حقوق و تکالیفشان، به واقع یکی از ضروریات امروز جامعه ایرانی است.
به عنوان نمونه، زمانی که شهروندان آگاه باشند که معیارها و استاندارد های لازم و اولیه برای بنای محل سکونت آنان رعایت شده و نظام اداری و اجرایی کشور نیز نظارت و دقت کافی بر عملکرد سازندگان ساختمانی داشته است، می توان تاثیر شگرف چنین آگاهی هایی را در امنیت روانی جامعه درخصوص یکی از نگرانی های جدی در برابر وقوع زلزله های احتمالی ملاحظه نمود. اما نکته ی مهمی که در مثال فوق قابل توجه می باشد آگاهی و اطلاع است. آگاه بودن مردم از حقوق خود در جامعه که این امر ضرورت پرداختن به مقوله ی آموزش حقوق شهروندی در بستر اجتماع را دو چندان می کند. به نظر می آید برای ارتقاء سطح آگاهی های عمومی در زمینه حقوق شهروندی، اولین نکته ی اساسی در آموزش، شروع از خودمان است. هر آنچه که از حقوق و تکالیف خود در جامعه می دانیم به دقت اجرا کنیم و به حقوق دیگران و به طور کلی حقوق جامعه با کمال قانونمداری احترام بگذاریم. قطعاً تلاش دستگاه های اجرایی و نهاد های مدنی در امر آموزش حقوق شهروندی نیز اثرات مثبت و ارزنده ای نیز خواهد داشت.
لذا خلاصه اینکه حفظ و رعایت بیش از پیش حقوق شهروندی را باید ابتدا از خودمان شروع کنیم، توجه به قوانین و مقررات کشور و به عبارتی قانون مداری، کنترل خشم، رعایت احترام به دیگر شهروندان و از همه مهمتر حفظ و رعایت حقوق آپارتمان نشینی در شهرهای بزرگ، همه و همه را باید از خود شروع کرد. نتیجه این امر نیز قطعا بر وجهه مطالبه گری جامعه اثر گذار بوده و دستگاه های اجرایی غیر فعال و یا کم کار نیز به تبع این مطالبه عمومی در راستای حفظ و رعایت حقوق شهروندی حرکت رو به جلو خواهند داشت.
وقایع این روزها و اعتراض برخی افراد به وضعیت معیشتی و اقتصادی موجود نیز، نه اینکه امکان اعتراض در نظام جمهوری اسلامی مسدود یا محدود باشد، ولی اینکه سوء استفاده های صورت گرفته که منجر به تضییع حقوق مادی و معنوی شهروندان شده است لرزه بر جسم و روح حقوق شهروندی انداخته است. در این موضوع نیز همچنان اعتقاد داریم که وقتی برای حفظ و رعایت حقوقمان در جامعه، قانونگرایی را از خودمان شروع کنیم، بهترین نتیجه را اخذ خواهیم نمود. فضای دقیق و چارچوب درستی که در قوانین و مقررات کشور و همچنین در منشور حقوق شهروندی نیز تاکید شده است، این امکان را می دهد که افراد از حق نقد و ابراز نارضایتی برخوردار باشند، اما در مسیری که به اصلاح و خیر جامعه پیش رود نه اینکه موجبات تضییع حقوق شهروندان را فراهم کند. بنابراین در این موضوع نیز حفظ و احترام به قانون و قانونمداری و انتقال انتقادات و اعتراض های موجود از مسیر قانونی، ضمن اینکه به صلاح و پیشرفت جامعه کمک می کند، مسیر درست و بنای فرهنگ سازی برای فرزندانمان و نحوه برخورد با کاستی ها را نیز برای آنان ترسیم می کند. لذا همواره تاکید داریم هر گونه انتقاد و اعتراض سازنده ی هر یک از شهروندان به عنوان عضو خانواده بزرگ ایرانی، ضمن اینکه نیاز به شنیده شدن و پیگیری جهت حل مشکلات موجود را می طلبد، فرهنگ نقد و اعتراض را برای فرزندان این خانواده ی اصیل و بزرگ بنیان می گذارد. بدیهی است که ایجاد فضای نا آرام و اقدامات ساختار شکنانه و غیر قانونی جزء تضییع حقوق شهروندان و عدم حصول نتیجه، عاید دیگری ندارد.
پس بیایید با هر آنچه که از حقوق شهروندی می دانیم از خودمان شروع کنیم. احترام به قانون، احترام به حقوق یکدیگر، مدارا در برخورد با سلایق اجتماعی مختلف و ... که در این مسیر هر یک از شهروندان می توانند به عنوان الگوی جامعه در فرهنگ سازی و اجرای حقوق شهروندی در اجتماع ایرانی باشند. بدیهی است همچنان تاکید بر اقدامات آموزشی دستگاه های اجرایی و نهادهای مدنی در موضوعات حقوق شهروندی با هدف افزایش آکاهی های عمومی در کشور نیز از اساسی ترین نکات زیر بنایی محسوب می شود.
پس با افزایش آگاهی مردم در خصوص حقوق و تکالیف آنان در اجتماع و ترویج فرهنگ" احترام به حقوق شهروندی را از خودمان شروع کنیم" در گسترش این مفهوم کوشا باشیم، ظرافت مفاهیم انسانی و اجتماعی مندرج در بطن حقوق شهروندی تاب چنین لرزه هایی را ندارد.

نسخه قابل چاپ

Powered by Tetis PORTAL