نمودار سازمانی
 

 

 «معرفی معاونین و مدیران وزارت دادگستری» 


  سید علیرضا آوایی / وزیر دادگستری

معاونتها
        - جناب آقای جمال انصاری/ معاون وزیر و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی

- جناب آقای حمیدرضا مهدوی/ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی و سرپرست دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی

- جناب آقای سید قاسم جلیلی شانی / رئیس مرکز توسعه منابع انسانی، برنامه ریزی و دولت الکترونیک 

جناب آقای علیرضا اردانی / ذیحساب و مدیر کل امور مالی

- جناب آقای محمدرضا مهدی زاده  / مدیر کل امور اداری و پشتیبانی

- جناب آقای علی فرهادی / معاون حقوقی و امور مجلس

- جناب آقای مهدی قدرتی / مدیرکل امور قضایی، دیه و جبران خسارت بیت المال

- / مدیر کل امور مجلس

- جناب آقای محمود خانقلی / مدیر کل پیشگیری از تخلف و وقوع جرم

                - جناب آقای یحیی نقی زاده محجوب / مدیر کل دفتر حقوقی و مطالعات تطبیقی   

- جناب آقای محمود عباسی / معاون حقوق بشر و امور بین الملل

- جناب آقای دلاور بزرگ نیا / مدیرکل دفتر حقوق بشر و پیگیری های حقوق شهروندی

- جناب آقای محمدرضا فلاح / مدیر کل دفتر امور دعاوی و همکاری های بین المللی

                - جناب آقای حسین عرفانی مقدم / مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک

- جناب آقای محمود حکمت نیا / معاون حقوق مالکیت فکری

                  - جناب آقای مجید اسلامی / مدیرکل دفتر برنامه ریزی، هماهنگی و حمایت از حقوق مالکیت ادبی، هنری و نمودهای فرهنگ عامه

 

واحدهای مستقل

- جناب آقای رمضانعلی یاوری / مشاور عالی وزیر

  - جناب آقای سیدمحمدرضا گلدانی / مدیر کل حوزه وزارتی و روابط عمومی

        - جناب آقای محمود حکمت نیا/ دبیر مرجع ملی قانون کنوانسیون مبارزه با فساد

- جناب آقای احمد عمادی / رئیس مرکز حراست

- جناب آقای نظرعلی حاجی پاشا/ مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی

- جناب آقای اصغر دوستی تبار / مدیر کل هسته مرکزی گزینش وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتیPowered by Tetis PORTAL