نمودار سازمانی

 

 «معرفی معاونین و مدیران وزارت دادگستری» 


وزیر دادگستری

  سید علیرضا آوایی

..........................................................................................................................................................................................................................

 

 معاون وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی

جناب آقای جمال انصاری

...........................................................................................................................................................................................................................


معاون توسعه مدیریت و منابع

جناب آقای حمیدرضا مهدوی

جناب آقای مهدی مهدیزاده / رئیس مرکز توسعه منابع انسانی، برنامه ریزی و دولت الکترونیک 

جناب آقای افتخاری / ذیحساب و مدیر کل امور مالی

جناب آقای محمدرضا مهدی زاده  / مدیر کل امور اداری و پشتیبانی

...........................................................................................................................................................................................................................معاون حقوقی و امور مجلس

جناب آقای علی فرهادی

جناب آقای حسین عرفانی مقدم / مدیر کل امور قضایی، دیه و جبران خسارت بیت المال

جناب آقای مهدی قدرتی / مدیر کل امور مجلس

جناب آقای محمود خانقلی / مدیر کل پیشگیری از تخلف و وقوع جرم

جناب آقای یحیی نقی زاده محجوب / مدیر کل دفتر حقوقی و مطالعات تطبیقی   

...........................................................................................................................................................................................................................معاون حقوق بشر و امور بین الملل

جناب آقای محمود عباسی

جناب آقای دلاور بزرگ نیا / مدیرکل دفتر حقوق بشر و پیگیری های حقوق شهروندی

جناب آقای محمدرضا فلاح / مدیر کل دفتر امور دعاوی و همکاری های بین المللی

جناب آقای عسکر جلالیان / مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک

...........................................................................................................................................................................................................................معاون حقوق مالکیت فکری

جناب آقای محمود حکمت نیا

جناب آقای مجید اسلامی / مدیرکل دفتر برنامه ریزی، هماهنگی و حمایت از حقوق مالکیت ادبی، هنری و نمودهای فرهنگ عامه

جناب آقای محمدصادق آزمندیان / مدیرکل دفتر برنامه ریزی، هماهنگی و حمایت از حقوق مالکیت صنعتی، دانش سنتی و منابع ژنتیک

...........................................................................................................................................................................................................................


واحدهای مستقل

 

جناب آقای رمضانعلی یاوری / مشاور عالی وزیر

...

جناب آقای سیدمحمدرضا گلدانی / مدیر کل حوزه وزارتی و روابط عمومی

جناب آقای محمدتقی شکری / مدیر روابط عمومی و معاون مدیر کل حوزه وزارتی

...

جناب آقای محمود حکمت نیا / دبیر مرجع ملی قانون کنوانسیون مبارزه با فساد

جناب آقای علیرضا عباسی / مدیر کل مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد

...

جناب آقای احمد عمادی / رئیس مرکز حراست

...

جناب آقای نظرعلی حاجی پاشا / مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی

...

جناب آقای اصغر دوستی تبار / مدیر کل هسته مرکزی گزینش وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی

 Powered by Tetis PORTAL