سایر عناوین
9 بهمن 1396 14:54:17
برگزاری جلسه بررسی طرح پیشنهادی مرجع ملی حمایت از مالکیت فکری و سرمایه گذاری
جلسه بررسی طرح پیشنهادی مرجع ملی حمایت از مالکیت فکری و سرمایه گذاری در وزارت دادگستری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری در این جلسه رحیم پیلوار، مدیر کل دفتر حمایت از حقوق مالکیت صنعتی با اشاره به اینکه معاونت مالکیت فکری وزارت دادگستری با استفاده از توان کارشناسی خود طرح های مقدماتی و صلاحیتهای این مرجع را آماده کرده است، خواستار تشکیل «یک شورا» متشکل از دبیرخانه کارگروه تخصصی حمایت از مالکیت فکری و کارگروه تخصصی حمایت از سرمایه گذاری با همکاری معاونت حقوق ریاست جمهوری شد.
وی افزود: با توجه به ضرورت وجود نهادی برای هماهنگی امور در زمینه حمایت از مالکیت و سرمایه گذاری و تدوین سازوکارهای حمایت حقوقی و قضایی از آن شورا، سیاستگذاری، هماهنگی، نظارت آسیب شناسی و همچنین ارائه مشورت به مراجع ذیربط را دستور کار خود قرار دهد.
در این جلسه که با حضور مدیران و نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اساتید دانشگاه و معاونت حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری برگزار شد مدیران و کارشناسان، نظرات و پیشنهادات خود را ارائه نمودند.
اشاره می شود طبق تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزارت دادگستری بعنوان دستگاه مجری مسئول اجرای پروژه های اولویت دار تدوین ساز وکارهای حمایت حقوقی و قضایی از مالکیت و سرمایه گذاری و تدوین نظام حقوق مالکیت فکری و اصلاح و ساختار اجرایی آن و اصلاح نظام رسیدگی قضایی تعیین گردیده است.

نسخه قابل چاپ
سایر عناوین


Powered by Tetis PORTAL