سایر عناوین
31 تير 1396 10:44:14
در دیدار نماینده سازمان جهانی مالکیت فکری:
سرپرست معاونت حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری بر تداوم همکاری دوجانبه تاکید کرد

در ملاقات "پوشپندرا رای"، نماینده سازمان جهانی مالکیت فکری با "محسن زاده"سرپرست معاونت حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری، دو طرف بر تداوم همکاری های دوجانبه تاکید کردند.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، در این جلسه که در دفتر سرپرست معاونت حقوق مالکیت فکری برگزار شد، محسن زاده، ضمن تشریح سیاست ها و برنامه های معاونت حقوق مالکیت فکری، در خصوص اهمیت تاًسیس مرکز ملی آموزش مالکیت فکری و امکانات و ملزومات آن توضیحاتی ارائه کرد.
وی همچنین، عرفان منش را به عنوان اولین رئیس مرکز ملی به نماینده این سازمان معرفی کرد و با توجه به راه اندازی مرکز آموزش مالکیت فکری توسط وزارت دادگستری، وی بر ضرورت استمرار همفکری و نیز پشتیبانی سازمان جهانی مالکیت فکری از این مرکز تاًکید کرد.
در ادامه جلسه، پوشپندرا رای نماینده سازمان جهانی مالکیت فکری ضمن تشکر از تدابیر در نظر گرفته شده توسط وزارت دادگستری در مسیر راه اندازی مرکز آموزش و اظهار خرسندی از معرفی رئیس جدید مرکز ملی آموزش مالکیت فکری آکادمی، به شرح وظایف و برنامه سازمان جهانی مالکیت فکری در قبال پشتیبانی از مرکز آموزش پرداخت.
شایان ذکر است در این جلسه، عرفان منش رئیس مرکز ملی آموزش مالکیت فکری، پیلوار، مدیر کل برنامه ریزی، هماهنگی و حمایت از حقوق مالکیت صنعتی، دانش سنتی و منابع ژنتیک وزارت دادگستری و پور محمدی، مشاور معاونت مالکیت فکری نیز حضور داشتند.
این دومین حضور نمایندگان سازمان جهانی مالکیت فکری برای بررسی الزامات و نیاز سنجی مرکز ملی آموزش مالکیت فکری در ایران است.

نسخه قابل چاپ
سایر عناوین


Powered by Tetis PORTAL