سایر عناوین
11 بهمن 1395 8:56:12
در زمینه‌ی ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در موضوع فساد؛
جلسه‌ی هم‌اندیشی مدیران ارشد دستگاهی برگزار شد

مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری بر اساس وظایف محوله طبق آیین‌نامه‌ی شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد، نسبت به برگزاری جلسه‌ی هم‌اندیشی مدیران ارشد دستگاهی در زمینه‌ی ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در موضوع فساد در مجامع جهانی با تأکید بر شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بین‌‍‌المللی در تاریخ 11/11/1395 اقدام کرد.

در زمینه‌ی ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در موضوع فساد؛
جلسه‌ی هم‌اندیشی مدیران ارشد دستگاهی برگزار شد


مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری بر اساس وظایف محوله طبق آیین‌نامه‌ی شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد، نسبت به برگزاری جلسه‌ی هم‌اندیشی مدیران ارشد دستگاهی در زمینه‌ی ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در موضوع فساد در مجامع جهانی با تأکید بر شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بین‌‍‌المللی در تاریخ 11/11/1395 اقدام کرد.
این جلسه با هدف آشنایی مدعوین با روش‌شناسی رتبه‌بندی سازمان شفافیت جهانی، وضعیت ایران در رتبه‌بندی و ایجاد تقسیم کاری میان دستگاهی در جهت تدوین برنامه‌ی عملیاتی به منظور ارتقای جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی با حضور بیش از ده نفر از مدیران ارشد سازمان‌های کلیدی در امر مبارزه و پیش‌گیری از فساد برگزار گردید.
دکتر مردعلی، رئیس دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون، ضمن تشریح هدف جلسه و ارائه‌ی یافته‌های مطالعاتی، به تصویب رساندند که در جلسه دوم این نشست که ماه آتی برگزار خواهد شد، تمامی سازمان‌ها ضمن مطالعه‌ی دقیق اطلاعاتی که از طریق دبیرخانه در اختیار سازمان‌ها قرار می‌گیرد، نسبت به تقسیم کار میان سازمان‌ها در حوزه‌ی هر یک از شاخص‌های اقدام کرده و در جلسه‌ی آتی تقسیم کار به صورت نهایی مصوب و وظیفه‌ی هر سازمان جهت پیگیری برنامه‌های عملیاتی مشخص شود و با ایجاد زمان‌بندی مناسب، برنامه‌ریزی عملیاتی و اقدام مناسب از طرف سازمان‌ها صورت گیرد.

نسخه قابل چاپ
سایر عناوین


Powered by Tetis PORTAL