سایر عناوین
28 مرداد 1399 8:50:26
هم اندیشی و تبادل نظر در خصوص رفع خلاءهای قانونی و مبارزه با فساد با حضور نمایندگان ادارات کل دفاتر مدیریت عملکرد و بازرسی برخی از دستگاه های اجرایی

دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد به استناد بند ج ماده 1 آیین نامه خود با دعوت از نمایندگان ادارت کل دفاتر مدیریت عملکرد و بازرسی برخی از دستگاه های اجرایی اقدام به برگزاری هم اندیشی با محوریت مبارزه با فساد نمود. در این جلسه، علیرضا عباسی، مدیرکل محترم مرجع ملی کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد، ضمن اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر اینکه در پیشگیری از فساد، الزام به همکاری تمامی دستگاه ها وجود دارد، بر ضرورت تدوین یک اطلس جامع آسیب شناسی فساد در کشور که متضمن تبیین دقیق نقش هر یک از دستگاه ها در این زمینه و شناسایی نوع تخلفات و جرایم مرتبط با فساد به صورت خاص باشد، تاکید نمود.
نمایندگان محترم ادارات کل دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی وزارت خانه های کار، تعاون و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد، حاضرین به تبادل نظر و بحث راجع به گلوگاه های فساد و خلاءها و چالش های درون سازمانی متبوع خود پرداختند.
بموجب بند ج ماده 1 آیین نامه مرجع ملی کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد، دبیرخانه می تواند با دعوت از نمایندگان دستگاه های اجرایی، قضایی، نمایندگان بخش خصوصی، سازمان های مردم نهاد را مورد پایش و ارزیابی مستمر و دوره ای فعالیت دستگاه های دولتی و بخش های عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی در اجرای مفاد کنوانسیون در چارچوب قوانین و مقررات مربوط قرار دهد.
گفتنی است که این جلسات به صورت مداوم برگزار خواهدشد.

نسخه قابل چاپ
سایر عناوین


Powered by Tetis PORTAL