سایر عناوین
1 شهريور 1399 8:29:30
با حضور نمایندگان ادارات کل دفاتر مدیریت عملکرد و بازرسی برخی از دستگاه های اجرایی
دومین جلسه هم اندیشی و تبادل نظر در خصوص رفع خلاءهای قانونی و مبارزه با فساد برگزار شد

دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد به استناد بند ج ماده 1 آیین نامه خود با دعوت از نمایندگان ادارت کل دفاتر مدیریت عملکرد و بازرسی برخی از دستگاه های اجرایی اقدام به برگزاری هم اندیشی با محوریت مبارزه با فساد نمود. در این جلسه، دکتر علیرضا عباسی، مدیرکل محترم مرجع ملی کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد، ضمن اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری ( مدظله العالی ) مبنی بر اینکه در پیشگیری از فساد، الزام به همکاری تمامی دستگاه ها وجود دارد ، بر ضرورت تدوین یک اطلس جامع آسیب شناسی فساد در کشور که متضمن تبیین دقیق نقش هر یک از دستگاه ها در این زمینه و شناسایی نوع تخلفات و جرایم مرتبط با فساد به صورت خاص باشد، تاکید نمود . نمایندگان محترم ادارات کل دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی وزارت خانه های راه و شهر سازی و میراث فرهنگی و نیز نمایندگان محترم ادارات کل دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی سازمان های بنیاد شهید و امور ایثارگران، حفاظت از محیط زیست، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان تامین اجتماعی و سازمان ثبت احوال در تاریخ 29/05/1399 تشکیل شد، حاضرین به تبادل نظر و بحث راجع به گلوگاه های فساد و خلاءها و چالش های درون سازمانی متبوع خود پرداختند.
بموجب بند ج ماده 1 آیین نامه مرجع ملی کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد ، دبیرخانه می تواند با دعوت از نمایندگان دستگاه های اجرایی، قضایی ، نمایندگان بخش خصوصی ، سازمان های مردم نهاد را مورد پایش و ارزیابی مستمر و دوره ای فعالیت دستگاه های دولتی و بخش های عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی در اجرای مفاد کنوانسیون در چارچوب قوانین و مقررات مربوط قرار دهد.

نسخه قابل چاپ
سایر عناوین


Powered by Tetis PORTAL