سایر عناوین
15 تير 1395 13:29:25
بیانیه دبیرخانه‌ی مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد

با توجه به ماهیت پیچیده‌ای که فساد در زندگی امروزی بشر به خود گرفته است و صدمات جبران‌ناپذیری که بر پیکره‌ی توسعه‌ی یک ملت و اعتماد در سطح جوامع وارد می‌آورد، هوشیاری و حساسیت بالا در برابر تمامی وجوه و جلوه‌های آن به منظور مبارزه‌ی مؤثر، بر تک‌تک افراد یک جامعه لازم و ضروری است. همانطور که رئیس جمهور محترم بیان نموده‌اند ایجاد شفافیت اطلاعات در منابع و مصارف عمومی، سلامت و استحکام نظام را تضمین خواهد نمود.
دبیرخانه‌ی مرجع ملی کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد با تأکید بر ماده‌ی 7 کنوانسیون که در بندهای الف، ب و پ مکرراً بر شفافیت و کارایی معیارهای پرداخت به مقامات دولتی و رسمی تأکید دارد، اعلام می‌دارد، شفاف شدن فرایندها و معیارهای پرداخت و جبران خدمات و رفع تبعیض‌ها از طریق اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر آن و ایجاد بستر قانونی مناسب، یکی از مهم‌ترین و لازم‌ترین جنبه‌های سالم شدن سیستم اداری و مبارزه با تخلف و فساد در کشور است. در این مسیر، این دبیرخانه همکاری لازم را با دیگر ارگان‌های دولتی و قضایی انجام داده و تقاضای خود مبنی بر حرکت در جهت شفافیت و افزایش پاسخگویی و نظارت در تمامی معیارهای نظام پرداخت و سایر فرایندهای اداری به منظور رفع و حل این مشکلِ دارای ریشه‌ی تاریخی را مورد تأکید قرار می‌دهد.

نسخه قابل چاپ
سایر عناوین


Powered by Tetis PORTAL