سایر عناوین
26 مرداد 1395 18:44:9
هفتمین جلسه کمیته پیشگیری مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد
هفتمین جلسه کمیته پیشگیری مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد روز دوشنبه 25 مرداد به میزبانی الفت، رییس کمیته پیشگیری و معاون محترم اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه و مردعلی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در محل معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه برگزار شد.

در این جلسه که با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های پلیس آگاهی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات، معاونت حقوقی قوه قضاییه، بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد، صدا و سیما، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور استخدامی، سازمان حسابرسی، سازمان ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌ها و دکتر حسن عابدی جعفری سرپرست گروه مجری تشکیل شد، جهت دستیابی به فهم مشترک بین دستگاههای ذی مدخل در خصوص مواد فصل دوم (اقدامات پیشگیرانه) کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد گزارشی کلی از نحوه‌ی تکمیل ماده 12 (بخش خصوصی) چک لیست خودارزیابی فصل دوم کنوانسیون مزبور ارائه شد و نمایندگان دستگاههای حاضر نیز سوالات و پیشنهادات خود را در جهت پیشبرد بهتر روند پاسخگویی به پرسشنامه مطرح نمودند.
در ماده 12 "بخش خصوصی"، کنوانسیون انتظار دارد هر کشور عضو، طبق اصول اساسی قوانین داخلی خود، اقداماتی را اتخاذ نماید تا از فساد در بخش خصوصی جلوگیری کند، استانداردهای حسابرسی و ممیزی را در بخش خصوصی ارتقاء دهد و در صورت اقتضاء مجازات‌های موثر، بازدارنده‌ی مدنی، اداری یا کیفری مناسب را به خاطر قصور در پیروی از چنین اقداماتی، در نظر بگیرد.
اقدامات جهت دستیابی به این اهداف ممکن است شامل موارد زیر باشد:
الف- ارتقاء همکاری بین نهادهای مجری قانون و واحدهای خصوصی مربوط
ب- ترغیب توسعه استانداردها و تشریفات طراحی شده جهت حفظ یکپارچگی واحدهای خصوصی
ج- ارتقاء شفافیت در بین واحدهای از جمله در صورت اقتضاء اقداماتی در خصوص هویت اشخاص
د- پیشگیری از سوءاستفاده از تشریفات مربوط به واحدهای خصوصی
ه- جلوگیری از تعارض منافع از طریق وضع محدودیت‌ها به نحو مقتضی
و- تضمین کنترل‌های ممیزی داخلی کافی توسط موسسات خصوصی جهت کمک به کشف فساد

نسخه قابل چاپ
سایر عناوین


Powered by Tetis PORTAL