سایر عناوین
4 مرداد 1395 12:26:4
گزارش چهارمین جلسه کمیته هماهنگی و سیاستگذاری استرداد اموال و دارایی
چهارمین جلسه کمیته هماهنگی و سیاستگذاری اموال و دارایی با محوریت گزارش اولیه گروه مجری در خصوص تکمیل پرسشنامه خودارزیابی فصل پنجم (استرداد اموال و دارایی) کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد، صبح روز دوشنبه چهارم مرداد با حضور نمایندگانی از دادستانی کل- مجتمع قضایی امور اقتصادی- امور بین الملل قوه قضاییه- اداره معاهدات وزارت امور خارجه- بانک مرکزی- اینترپل- وزارت اطلاعات- واحد اطلاعات مالی - گمرک و سازمان بازرسی کل کشور برگزار گردید.

اهم مباحث ارائه شده در این نشست در خصوص مرور قوانین و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و سایر سازمان‌های مالی غیربانکی بود.
گروه مجری در ابتدای نشست اعلام داشت فرایند استرداد دارایی به دو روش مستقیم و غیرمستقیم انجام می‌شود که ما ملزم به اجرای هر دو روش هستیم. نماینده گروه مجری در خصوص ماده 14 کنوانسیون مبارزه با فساد، فهرستی از قوانین، دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های مربوطه ارائه نمودند. در این نشست نماینده واحد اطلاعات مالی نیز گزارش تفصیلی از اقدامات صورت گرفته از سوی این واحد در خصوص ماده 14 کنوانسیون مزبور ارائه دادند. نماینده بانک مرکزی نیز توضیحاتی در خصوص بازرسی‌های دوره‌ای از بانک‌ها در این رابطه مطرح نمودند.
در پایان این نشست مقرر گردید برای رفع چالش‌های احتمالی در خصوص مبارزه با پولشویی، مطالعه‌ای تطبیقی صورت گیرد تا بدانیم کشورهای دیگر در این خصوص از چه راهکارهایی بهره می‌گیرند.

نسخه قابل چاپ
سایر عناوین


Powered by Tetis PORTAL