اخبار
 
 
 
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک خواستار شد:بهره گیری از ظرفیت شبکه شاد برای آموزش حقوق کودک به دانش آموزان سراسر کشور
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در واکنش به جنایت تالش، از آموزش و پرورش خواستار بهره گیری از ظرفیت شبکه شاد برای آموزش حقوق کودک به دانش آموزان سراسر کشور شد.
 
 
 
 
 
 


Powered by Tetis PORTAL